ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2012-12-11.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2012. évi költségvetéséről szóló 12/2012.(III. 01.) önkormányzati rendelete módosítására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 2.  Beszámoló a települési szilárd hulladék közszolgáltatói tevékenységről, valamint a 2013. évi díjak megállapítása, továbbá javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város 61/2001.(XII.19.) számú hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítására
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 3.  Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő megállapodás jóváhagyására
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 4.  Javaslat többcélú intézmények átszervezésére és intézményi alapító okiratok módosítására
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 5.  Javaslat a Thúry György Közérdekű Muzeális Gyűjtemény önkormányzati fenntartásba vételére   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 6.  Javaslat oktatási intézmények megnövekedett feladatellátásából adódó túlóraigény jóváhagyására   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 7.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. évi munkatervére   
  Előadó:  Dr. Termecz Marianna önkorm., jogi, szervezési ügyintéző

 • 8.  Javaslat a fogászati ügyelet ellátására vonatkozó megállapodások felülvizsgálatára   
  Előadó:  Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető

 • 9.  Javaslat „Közösségi közlekedés fejlesztése” című pályázat benyújtására   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 10.  Javaslat zártkerti utak felújítására bontási törmelék őrleményének felhasználásával
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 11.  Javaslat az önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemények 2013. évi bérleti díjának megállapítására   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 12.  Polgármesteri tájékoztató, 1. sz., 2. sz., 3., 4., 5. sz. kiegészítés   
  Előadó:  

 • 13.  Sajni József önkormányzati képviselő önálló indítványa a Vasút utcában veszélyhelyzet megszüntetése, közterület rehabilitáció tárgyában   
  Előadó:  Sajni József önkormányzati képviselő

 • 14.  Egyebek - Gazdálkodási Osztályra beérkezett szerződések, megrendelések, megállapodások - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. október hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései   
  Előadó:  

 • Zárt ülés:

 • 14.  Javaslat a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 4-5. §-ai alapján közszolgáltatási szerződés megkötésére
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 15.  Javaslat a Muraközi u. 5. szám alatti 1. emeleti irodák (volt Nevelési Tanácsadó) bérbeadására
  Előadó:  Dr.Farkas Roland irodavezető

 • 16.  Javaslat önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemények ingyenes, illetve kedvezményes használatba adására
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 17.  A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtő pályázat véleményezése
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető