ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2013-01-29.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyarországi Volksbank Zrt. közötti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt folyószámla-hitelszerződés jóváhagyására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 2.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi külkapcsolatairól és javaslat a 2013. évi külkapcsolati tervre   
  Előadó:  Janzsóné Stróbl Krisztina kabinetvezető

 • 3.  Javaslat a Pivári utca felújítási tervének elfogadására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 4.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  

 • 5.  Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatnál végzett pénzügyi ellenőrzésről   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó belső ellenőr

 • 6.  Tájékoztató a Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Irodánál végzett teljesítmény-ellenőrzésről   
  Előadó:  Némethné Rózner Ildikó revizor

 • 7.  Tájékoztató a Batthyány Lajos Gimnáziumnál végzett pénzügyi ellenőrzésről   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó belső ellenőr

 • 8.  Egyebek - Gazdálkodási Osztályra beérkezett szerződések, megrendelések, megállapodások - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. december hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései   
  Előadó:  

 • 9.  Javaslat az önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatos intézkedések megtételére   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • Zárt ülés:

 • 10.  Javaslat behajthatatlan követelések elengedésére
  Előadó:  Dr. Lakatos Katalin jogi ügyintéző

 • 11.  Javaslat a hulladékgazdálkodási gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
  Előadó:  Dr. Termecz Marianna önkorm.jogi szerv. ügyintéző

 • 12.  Javaslat döntéshozatalra a nagykanizsai 1181/9 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog gyakorlása ügyében
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 13.  Javaslat a nagykanizsai 02170 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog gyakorlására
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető