ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Szociális és Egészségügyi Bizottság - 2011-01-25.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007. (IV.23.) számú rendelete felülvizsgálatára.   
  Előadó:  Dr. Gyergyák Krisztina, aljegyző

 • 2.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007-2010. közötti külkapcsolatairól és a 2010. évi külkapcsolati terv végrehajtásáról, valamint javaslat a 2011. évi külkapcsolati tervre és a 2011-2014. közötti időszak kapcsolati tervére.   
  Előadó:  Gerencsér Tibor, Nemzetközi és civil kapcsolatok ügyintézője

 • 3.   Az Érdekegyeztető Tanáccsal 1994-ben kötött együttműködési megállapodás aktualizálása.   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 4.  Javaslat rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására vonatkozó pályázat benyújtására.   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 5.  Javaslat Közbeszerzési Szabályzat megalkotására.   
  Előadó:  Tárnok Ferenc, osztályvezető

 • Zárt ülés:

 • 6.  Fellebbezések
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető