ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2013-02-26.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., Kanizsa TV Kft., Kanizsa Újság Kft., Kanizsa Uszoda Kft., Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft., Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2013. évi Üzleti Tervének elfogadására   
  Előadó:  a gazdasági társaságok vezetői

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2012. évi költségvetéséről szóló 12/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete módosítására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 3.  Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010.(XI. 04.) és az önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú helyiségek bérletéről és használatáról szóló 3/2003. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítására   
  Előadó:  Dr.Farkas Roland irodavezető

 • 4.  Javaslat a „NYDOP-3.1.1/F-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése” című pályázat benyújtására   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 5.  Javaslat zártkerti utak felújítására bontási törmelék őrleményének felhasználásával   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 6.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes intézményei részére földgáz beszerzésére, közbeszerzési eljárás megindítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 7.  Beszámoló a 2012. évi felújítási címjegyzék teljesítéséről és javaslat a 2013. évi felújítási címjegyzékre   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 8.  A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2012. évi működése és 2013. évi tervei   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 9.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  

 • 10.  Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ érdekeltségnövelő pályázatának benyújtására (írásban)   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 11.  Egyebek - Gazdálkodási Osztályra beérkezett szerződések, megrendelések, megállapodások - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013. január hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései   
  Előadó:  

 • Zárt ülés:

 • 12.  Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi ingatlan-hasznosításairól
  Előadó:  Dr.Farkas Roland irodavezető