ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2011-01-25.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2007.(IV.23.) számú rendelete felülvizsgálatára   
  Előadó:  Dr.Gyergyák Krisztina aljegyző, titkárságvezető

 • 2.  Javaslat a településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanokat érintő elővásárlási jogról szóló többször módosított 2/1999.(I.26.) számú kgy. rendelet módosítására   
  Előadó:  Deák-Varga Dénes városi főépítész

 • 3.  Közbeszerzési szabályzat módosítása   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 4.  Integrált Városfejlesztési Stratégia továbbfejlesztése   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata informatikai fejlesztési koncepciójára és végrehajtásának ütemezésére   
  Előadó:  Dr.Gyergyák Krisztina aljegyző, titkárságvezető

 • 6.  Javaslat „Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozása” című pályázat benyújtására   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 7.  Javaslat rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására vonatkozó pályázat benyújtására   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető

 • 8.  Javaslat az intézményfenntartó társulásban érintett települések (Belezna, Liszó, Nemespátró, Hosszúvölgy, Homokkomárom, Sormás, Surd) 2010 évre vonatkozó pénzeszköz átadási megállapodásának elfogadására (VAN KIEGÉSZÍTÉS IS!)   
  Előadó:  Szmodics Józsefné osztályvezető

 • 9.  Javaslat az Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin és a Nyugat-Magyarországi Egyetem közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására   
  Előadó:  Szmodics Józsefné osztályvezető

 • 10.  Javaslat a Sík Sándor Római Katolikus Általános Iskola és a Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság közötti feladat-ellátási megállapodás megkötésére   
  Előadó:  Szmodics Józsefné osztályvezető

 • 11.  Javaslat Együttműködési megállapodás módosítására a Somogy Megyei Önkormányzat Duráczky József Óvodája, Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Nevelési Tanácsadója, Diák és Gyermekotthonával a hallássérült gyermekek ellátására   
  Előadó:  Szmodics Józsefné osztályvezető

 • 12.  Javaslat a II. Országos Elektroakusztikus-zenei Verseny 2012-es megrendezésének támogatására   
  Előadó:  Szmodics Józsefné osztályvezető

 • 13.  Javaslat a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában magántanuló ellátásához szükséges óraszám biztosításához   
  Előadó:  Szmodics Józsefné osztályvezető

 • 14.  Javaslat a nagykanizsai német kisebbségi önkormányzat részére irodahelyiség biztosítására   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 15.  Javaslat önkormányzati helyiség kedvezményes bérbeadására a Kanizsa Küzdősport SE részére   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 16.  Javaslat a volt Thúry-laktanya területén lévő legénységi épülettel kapcsolatos feladatok ellátására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 17.  Tájékoztató a 2010-es év érettségi és szakmai vizsgáiról   
  Előadó:  Szmodics Józsefné osztályvezető

 • 18.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007-2010 közötti külkapcsolatairól és a 2010. évi külkapcsolati terv végrehajtásáról, valamint javaslat a 2011. évi külkapcsolati tervre és a 2011-2014 közötti időszak külkapcsolati tervére   
  Előadó:  Szmodics Józsefné osztályvezető

 • 19.  Az Érdekegyeztető Tanáccsal 1994-ben kötött együttműködési megállapodás aktualizálása   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető

 • 20.  Tájékoztató a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., Városfejlesztési Divíziójának 2010. év IV. negyedévi működéséről   
  Előadó:  Horváth István divízióvezető

 • 21.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  

 • 22.  Tájékoztató az Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin Intézmény tevékenységének ellenőrzéséről   
  Előadó:  Artner Lászlóné revizor

 • 23.  Tájékoztató a 2010. évi helyi képviselő választás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos pénzügyi elszámolások ellenőrzéséről   
  Előadó:  Artner Lászlóné revizor

 • 24.  Tájékoztató a Kiskanizsai Általános Iskola és Óvoda tevékenységének ellenőrzéséről   
  Előadó:  Artner Lászlóné revizor

 • 25.  Tájékoztató az Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa Intézmény tevékenységének ellenőrzéséről   
  Előadó:  Artner Lászlóné revizor

 • 26.  Egyebek - Gazdálkodási Osztályra beérkezett szerződések, megrendelések, megállapodások   
  Előadó:  

 • 27.  Önálló képviselői indítvány a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat tárgyában   
  Előadó:  Gábris Jácint önkormányzati képviselő

 • Zárt ülés:

 • 28.  Javaslat behajthatatlan követelések elengedésére
  Előadó:  Dr.Gyergyák Krisztina aljegyző, titkárságvezető

 • 29.  Javaslat a Nagykanizsa belterület 649/2. „kivett saját használatú út” és a 649/5. hrsz-ú „kivett közterület” megnevezésű állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vétele tárgyában hozott 385/2008.(X.30.) számú határozat hatályon kívül helyezésére
  Előadó:  Dr.Farkas Roland irodavezető