ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2013-03-26.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a talajterhelési díjjal kapcsolatos bevallási, eljárási és adatszolgáltatási szabályokról szóló 50/2004. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására   
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető

 • 2.   Javaslat az építményadóról szóló 104/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására   
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető

 • 3.  Javaslat a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2013. évi Üzleti Tervének elfogadására   
  Előadó:  Gáspár András vezérigazgató

 • 4.  Javaslat a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán hallgatói ösztöndíjprogram működtetésére   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 5.  Javaslat a Zala Volán Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés alapján a helyi menetrend módosítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 6.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 7.  Javaslat a közlekedési létesítmények 2013. évi fejlesztésének műszaki tartalmára   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 8.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi intézményi felújítási munkáira   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 9.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  

 • 10.  Egyebek - szerződések, megrendelések, megállapodások - A gazdasági társaságok 2013. február havi szerződései, megállapodásai, megrendelései - a PB kérésére a Kanizsa TV MTVA-vel kötött három szerződésének bemutatása - PB kérésére KKK tájékoztatása   
  Előadó:  

 • 11.  Javaslat a Tripammer utcai temetőben található védett síremlékek felújítására   
  Előadó:  Deák-Varga Dénes városi főépítész

 • Zárt ülés:

 • 12.  Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nagykanizsai külterületi 0609, 0194/7, 0202/2, 0209, 0320/1, 02073 hrsz-ú üzemtervezett erdő-ingatlanok értékesítésére
  Előadó:  Dr.Farkas Roland irodavezető

 • 13.  A Saubermacher-Pannonia Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadása, beszámoló a Saubermacher-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Kft., Viridis-Pannonia Kft. 2012. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámolók jóváhagyása és a Saubermacher-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Kft., Viridis-Pannonia Kft. 2013.
  Előadó:  Horváth Balázs ügyvezető

 • 14.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására
  Előadó:  Janzsóné Stróbl Krisztina kabinetvezető

 • 15.  Javaslat a nagykanizsai 4204. hrsz. önkormányzati ingatlanra a Magyar Állam javára szóló jelzálogjog bejegyzésének jóváhagyására
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 16.  Véleménykérés az államnak fenntartásra átadott köznevelési feladatot ellátó intézmények használatában álló ingatlanok, ingatlanrészek tanítási időn kivüli bérbeadására vonatkozó bérleti díjak intézményenkénti megállapítása ügyében hozandó döntéshez
  Előadó:  Dr. Farkas Roland