ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2013-04-23.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 2.  Javaslat az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására   
  Előadó:  Dr. Lakatos Katalin jogi ügyintéző

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi pénzmaradványának felosztására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 4.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési gazdálkodásáról   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 5.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített beszámolója   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 6.  Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
  Előadó:  Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző

 • 7.  Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Térítési Díj Szabályzatának módosítására   
  Előadó:  Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezető

 • 8.  Javaslat folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartásának meghosszabbítására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 9.  Beszámoló a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., VIA Kanizsa Nonprofit Zrt., Kanizsa TV Kft., Kanizsa Újság Kft., Kanizsa Uszoda Kft., Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft., Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámolók jóváhag   
  Előadó:  gazdasági társaságok vezetői

 • 10.  Javaslat a belügyminiszter 8/2013. (III.29.) BM rendelete, egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételére   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 11.  Javaslat a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet alapján vis maior támogatás elnyerésére   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 12.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 13.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi belső ellenőrzési munkatervének végrehajtásáról   
  Előadó:  Némethné Rózner Ildikó és Betlehemné Marton Ildikó belső ellenőrök

 • 14.  Polgármesteri tájékoztató
  Előadó:  

 • 15.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál a 2011. évi működési célú támogatások felhasználásával kapcsolatban végzett szabályszerűségi ellenőrzésről   
  Előadó:  Némethné Rózner Ildikó revizor

 • 16.  Tájékoztató az Egyesített Szociális Intézménynél végzett szabályszerűségi ellenőrzésről   
  Előadó:  Némethné Rózner Ildikó revizor

 • 17.  Tájékoztató a Kanizsa TV Nonprofit Kft-nél végzett szabályszerűségi ellenőrzésről   
  Előadó:  Némethné Rózner Ildikó revizor

 • 18.  Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályán végzett pénzügyi ellenőrzésről   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó revizor

 • 19.  Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Titkárságán és Gazdálkodási Osztályán végzett rendszer ellenőrzésről   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó revizor

 • 20.  Egyebek - Gazdálkodási Osztályra beérkezett szerződések, megrendelések, megállapodások - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013. március hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései   
  Előadó:  

 • Zárt ülés:

 • 21.  Javaslat a Nagykanizsa, Deák tér 10. szám alatti, 1211/A/3. hrsz-ú pinceszinti üzlethelyiség értékesítésére
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 22.  Javaslat az Ipari Parkban értékesített 649/130. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség javára szóló jelzálogjog alapításához történő hozzájárulás megadására
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 23.  A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtő pályázatok véleményezése
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető