ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Szociális és Egészségügyi Bizottság - 2013-05-28.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Polgármesteri tájékoztató - Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (Az előterjesztés további egyeztetés miatt később kerül feltöltésre a városi honlapra)   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető

 • 2.  Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012.(VIII.23.) önkormányzati rendelet módosítására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 3.  Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (Az előterjesztés további egyeztetés miatt később kerül feltöltésre a városi honlapra.)
  Előadó:  Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző

 • 4.  Javaslat a szociális és gyermekjóléti intézményfenntartó társulások jogi személyiségű társulássá alakítására (Az előterjesztés további egyeztetés miatt később kerül feltöltésre a városi honlapra.)   
  Előadó:  Dr. Termecz Marianna jogi ügyintéző

 • 5.  Javaslat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálatára   
  Előadó:  Dr. Termecz Marianna jogi ügyintéző

 • Zárt ülés:

 • 6.  Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálására
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető

 • 7.  Javaslat önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelölésére
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető

 • 8.  Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakások bérlőinek elhelyezésére
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 9.  Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető

 • 10.  Fellebbezések
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető