ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2013-05-28.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII.23.) önkormányzati rendelet módosítására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 2.  Javaslat az építményadóról szóló 104/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető

 • 3.  Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010.(XI.04.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 4.  Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2005.(II.03.) számú a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről szóló rendeletének hatályon kívül helyezéséről   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 5.  Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
  Előadó:  Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző

 • 6.  Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátására a 2013. június 1-től 2015. június 30-ig terjedő időszakra   
  Előadó:  Lérántné Mátés Valéria ügyvezető

 • 7.  Javaslat a szociális és gyermekjóléti intézményfenntartó társulások jogi személyiségű társulássá alakítására   
  Előadó:  Dr. Termecz Marianna önkorm. jogi szervezési ügyintéző

 • 8.  Javaslat bankszámlavezetésre és hitelnyújtásra vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírására
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 9.  Javaslat a Balatonmáriai Ifjúsági Tábor, a Nyári Napközitábor 2013. évi működtetésére   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 10.  Javaslat önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemények ingyenes használatba adására   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 11.  Javaslat a Nagykanizsa Netta – Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára   
  Előadó:  Kozma Péter ügyvezető

 • 12.  Javaslat a Netta - Pannonia Környezetvédelmi Kft.-vel kötött közszolgáltatói szerződés módosítására és az ezzel összefüggő intézkedések meghozatalára   
  Előadó:  Horváth Balázs ügyvezető

 • 13.  Javaslat 2014. január 1. napjától a kéményseprő-ipari közszolgáltatás önként vállalásáról   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 14.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  

 • 15.  Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézménynél végzett szabályszerűségi ellenőrzésről   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó belső ellenőr

 • 16.  Egyebek - Gazdálkodási Osztályra beérkezett szerződések, megrendelések, megállapodások - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013. április hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései   
  Előadó:  

 • 17.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására   
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 18.  Javaslat a város fenntartásában működő óvodák átszervezésére   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • Zárt ülés:

 • 18.  A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtő pályázat véleményezése
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető