ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2013-06-24.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 2.  Javaslat a 2013. évi költségvetésről szóló 6/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 3.  Javaslat a hulladékgazdálkodásról szóló 61/2001.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó:  Dr. Termecz Marianna önkorm. jogi szerv.ügyintéző

 • 4.  Javaslat óvodai-nevelési feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződések kötésére   
  Előadó:  Dr. Termecz Marianna önkorm. jogi szerv. ügyintéző

 • 5.  Javaslat a Fund Cigány Alapfokú Művészeti Iskolával kötött szerződés módosítására
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 6.  Javaslat a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda álláshely számainak jóváhagyására   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 7.  Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 8.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város víziközmű vagyonának 2013. évi tételes beruházási, felújítási tervére   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 9.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Zala Volán Közlekedési Zrt. között kötendő megállapodás aláírására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 10.  Javaslat a hulladéklerakó bővítésével kapcsolatos döntések meghozatalára   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 11.  Javaslat a hulladékgazdálkodási tevékenységet ellátó gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
  Előadó:  Dr. Termecz Marianna önkorm.jogi szerv.ügyintéző

 • 12.  Javaslat villamos energia beszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás megindítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 13.  Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2013. évi üzleti tervének módosítása   
  Előadó:  Gáspár András vezérigazgató

 • 14.  Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. kintlévőségeinek behajtására vonatkozó Intézkedési Terv elfogadására   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 15.   Javaslat a Polgármesterek Szövetségében vállalt (Covenant of Mayors, CoM) Fenntartható Energia Akcióterv elfogadására   
  Előadó:  Janzsóné Stróbl Krisztina kabinetvezető

 • 16.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  

 • 17.  Egyebek - Gazdálkodási Osztályra beérkezett szerződések, megrendelések, megállapodások - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013. május hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései
  Előadó:  

 • 18.  Javaslat a Nagykanizsa-Bagolai Városszépítő Egyesület támogatására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • Zárt ülés:

 • 19.  Javaslat az EMMI Debreceni Javítóintézettel kötött földhasználati megállapodás módosítására
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 20.  A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt ingatlanvásárlás támogatására benyújtott pályázat véleményezése
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető

 • 21.  A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtő pályázat véleményezése
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető