ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2013-08-14.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 23/2013. (V. 03.) önkormányzati rendelet módosítására   
  Előadó:  Dr. Termecz Marianna önkorm. jogi szervezési ügyintéző

 • 2.  Javaslat a TIOP-3.2.4-13/1 kódszámú „Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése” című pályázat előkészítési költségeinek növelésére   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 3.  „Ligetváros szociális célú városrehabilitációja” megnevezésű projekt - Akcióterületi terv elfogadása   
  Előadó:  Horváth István a beruházás lebonyolítója

 • 4.  Javaslat Nagykanizsai Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi éves összesített közbeszerzési tervének módosítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • Zárt ülés:

 • 5.  Javaslat a hulladékgazdálkodási tevékenységet ellátó gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
  Előadó:  Dr. Termecz Marianna önkorm. jogi szervezési ügyintéző

 • 6.  Javaslat a Nagykanizsa belterület 223 hrsz-ú közterület egy részének forgalomképessé történő átminősítésére és értékesítésére
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 7.  Javaslat az Orsi-Technik Kft-vel történő telekhatár-rendezésre
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 8.  Javaslat a fennálló adósságállomány további állami konszolidációjában való részvételre
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető