ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Szociális és Egészségügyi Bizottság - 2013-08-13.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)   
  Előadó:  Dr. Termecz Marianna jogi,- önk.szervezési ügyintéző

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi éves összesített közbeszerzési tervének módosítására (írásban)   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 3.  Javaslat a TIOP -3.2.4-13/1 kódszámú "Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése" című pályázat előkészítési költségeinek növelésére (írásban)   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika osztályvezető

 • 4.  Javaslat üres önkormányzati bérlakások pályázatra történő kiírására (írásban)   
  Előadó:  Dr. Borka Beáta Marianna osztályvezető

 • 5.  "Ligetváros szociális célú városrehabilitációja" megnevezésű projekt -Akcióterületi terv elfogadása (írásban)   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • Zárt ülés:

 • 6.  Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban)
  Előadó:  Dr. Borka Beáta Marianna osztályvezető