ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2013-08-27.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Zala Volán Közlekedési Zrt. között kötendő megállapodás tartalmának módosítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 2.  Javaslat egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos kiadásokhoz   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 3.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 4.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  

 • 5.  Beszámoló a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., VIA Kanizsa Nonprofit Zrt., Kanizsa TV Kft., Kanizsa Újság Kft., Kanizsa Uszoda Kft., Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft., Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2013. I. félévi tevékenységéről   
  Előadó:  a gazdasági társaságok vezetői

 • 6.  Egyebek - Gazdálkodási Osztályra beérkezett szerződések, megrendelések, megállapodások - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013. május-június-július hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései   
  Előadó:  

 • 7.  Javaslat az 1-4. évfolyamon szervezett városi úszásoktatás biztosítására   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • Zárt ülés:

 • 8.  Javaslat egyes önkormányzati tulajdonban lévő erdők értékesítésére
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 9.  Javaslat a Zrínyi u. 33. szám alatti épületre kötött ingatlanhasználati szerződés megszüntetésének jóváhagyására
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 10.  Javaslat az Integrált Területi Befektetések (ITB) jóváhagyására
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 11.  A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt ingatlanvásárlás támogatására benyújtott pályázat véleményezése
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető

 • 12.  A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtő pályázatok véleményezése
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető