ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Szociális és Egészségügyi Bizottság - 2013-09-24.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.21.) önkormányzati rendelete módosítására (írásban)   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 2.  Javaslat az Egyesített Bölcsőde Szakmai Programjának jóváhagyására (írásban)   
  Előadó:  Dr. Borka Beáta Marianna osztályvezető

 • 3.  Javaslat az Egyesített Bölcsőde alapító okiratának módosítására (írásban)   
  Előadó:  Dr. Borka Beáta Marianna osztályvezető

 • 4.  Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához történő csatlakozásra (írásban)   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 5.  Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye intézményvezetői pályázatának közzétételére (írásban)   
  Előadó:  Dr. Borka Beáta Marianna osztályvezető

 • Zárt ülés:

 • 6.  Javaslat zárt ülés tartására Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye által használt 8800 Nagykanizsa, Űrhajós utca 6. szám alatti ingatlan társasházzá alakítására (írásban) (Az előterjesztés további egyeztetés miatt később kerül feltöltésre a városi honlapra)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 7.  Javaslat a VI. számú Felnőtt Háziorvosi Szolgálat átadására Dr. Simán István háziorvos részére (írásban)
  Előadó:  Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezető

 • 8.  Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban)
  Előadó:  Dr. Borka Beáta Marianna osztályvezető

 • 9.  Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének elhelyezésére (írásban)
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 10.  Fellebbezések (írásban)
  Előadó:  Dr. Borka Beáta Marianna osztályvezető