ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2013-09-24.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelete módosítására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 2.  Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához történő csatlakozásra   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 3.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  

 • 4.  VIA KANIZSA Zrt. tájékoztatója a Pénzügyi Bizottság 128/2/2013. (VIII.27.) határozatára   
  Előadó:  Gáspár András vezérigazgató

 • 5.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál a képviselői tiszteletdíjak megállapításával és kifizetésével kapcsolatban végzett pénzügyi ellenőrzésről   
  Előadó:  Némethné Rózner Ildikó revizor

 • 6.   Tájékoztató az Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa intézménynél végzett szabályszerűségi ellenőrzésről   
  Előadó:  Némethné Rózner Ildikó revizor

 • 7.  Tájékoztató a Kanizsa Újság Kft-nél végzett teljesítményellenőrzésről   
  Előadó:  Némethné Rózner Ildikó revizor

 • 8.  Tájékoztató a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-nél végzett teljesítményellenőrzésről   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó revizor

 • 9.  Tájékoztató a Rozgonyi Úti Általános Iskolánál végzett szabályszerűségi ellenőrzésről   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó revizor

 • 10.  Tájékoztató a Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskolánál végzett szabályszerűségi ellenőrzésről   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó revizor

 • 11.  Egyebek - Gazdálkodási Osztályra beérkezett szerződések, megrendelések, megállapodások - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013. augusztus hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései   
  Előadó:  

 • Zárt ülés:

 • 12.  Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye által használt 8800 Nagykanizsa, Űrhajós utca 6. szám alatti ingatlan társasházzá alakítására
  Előadó:  Dr.Farkas Roland irodavezető

 • 13.  Javaslat a Bajcsa és Korpavár városrészekben elkészült szennyvízcsatorna-hálózat önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos döntések meghozatalára
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 14.  Javaslat döntéshozatalra a Széchenyi térre tervezett fénykereszt elhelyezése ügyében
  Előadó:  Dr.Farkas Roland irodavezető

 • 15.  A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtő pályázat véleményezése
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető