ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2013-10-29.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 2.  Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010. (XI. 04.) önkormányzati rendelet módosítására   
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 3.  Javaslat a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete által biztosított hajléktalan ellátás 2014. évi szolgáltatási díjának meghatározására, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára   
  Előadó:  Dr. Borka Beáta Marianna osztályvezető

 • 4.  Pályázat benyújtása a Magyar Labdarúgó Szövetség országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódóan kisméretű műfüves pálya építésére a miklósfai iskolában
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 5.  Pályázat benyújtása a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt „Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására”
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 6.  Javaslat a 2014. évi intézményi felújítási munkálatok programjára   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 7.  Javaslat a közlekedési létesítmények fejlesztésének 2014. évi programjára   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 8.  Javaslat a „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára” című, ÁROP-1.A.5-2013 kódszámú pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalára
  Előadó:  Dr. Gyergyák Krisztina jegyző

 • 9.  Javaslat Nagykanizsa MJV 2014-2020 programozási időszakra szóló Akcióprogramjának és az Akcióprogramot meglapozó, 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet szerinti Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája Helyzetfeltárása, - elemzése és helyzetértékelése valamint Települ
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 10.  Javaslat mezőőri szolgálat létrehozására
  Előadó:  Bakonyi Tamás osztályvezető

 • 11.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról   
  Előadó:  Osváth Sándorné helyettesítő osztályvezető

 • 12.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  

 • 13.  Javaslat a jelentősebb városi rendezvények megrendezésére vonatkozó pályázat kiírására   
  Előadó:  Janzsóné Strobl Krisztina kabinetvezető

 • 14.  Egyebek -Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013. szeptember hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései   
  Előadó:  

 • 15.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál a 2012. évi leltározás végrehajtásával kapcsolatban végzett szabályszerűségi ellenőrzésről   
  Előadó:  Némethné Rózner Ildikó revizor

 • Zárt ülés:

 • 16.  Javaslat a volt Thúry Laktanya területén található „kápolna” megnevezésű épületre (nagykanizsai 3110/6. hrsz.) Nagykanizsán 2002. március 7. napján megkötött ajándékozási szerződés tévedés jogcímén történő megtámadására (Ptk. 235. §. Ptk. 236. §, Ptk. 582. § (3) bekezdés)
  Előadó:  Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő