ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2013-11-26.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a 2013. évi költségvetésről szóló 6/2013.(II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására   
  Előadó:  Osváth Sándorné helyettesítő osztályvezető

 • 2.  Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010.(XI. 04.) önkormányzati rendelet módosítására   
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 3.  Javaslat az építményadóról szóló 104/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására   
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető

 • 4.  Javaslat adóoptimalizálási feladatok ellátására   
  Előadó:  Osváth Sándorné helyettesítő osztályvezető

 • 5.  Javaslat folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartásának meghosszabbítására   
  Előadó:  Osváth Sándorné helyettesítő osztályvezető

 • 6.  Javaslat a Nagykanizsa - Surd - Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodásának módosítására   
  Előadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyző

 • 7.  Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft-vel   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 8.  Javaslat a 2013. évi víziközmű fejlesztési terv módosítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 9.  Javaslat a Tripammer úti ravatalozó felújítási munkálatai tervdokumentációjának elkészítésére   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 10.  Javaslat az energetikusi feladatok 2014. évi ellátására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 11.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata informatikai fejlesztésének végrehajtására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 12.  Javaslat a Zala Volán Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés alapján a helyi menetrend módosítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 13.  Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2013. évi üzleti tervének módosítása   
  Előadó:  Gáspár András vezérigazgató

 • 14.  Javaslat a Tourinform Irodában Kanizsa kártya koordinátori jogviszony meghosszabbítására   
  Előadó:  Ferenczi Zsófia mb. vezető Tourinform Iroda

 • 15.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi belső ellenőrzési munkatervére   
  Előadó:  Némethné Rózner Ildikó belső ellenőr

 • 16.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  

 • 17.  Beszámoló a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., VIA Kanizsa Nonprofit Zrt., Kanizsa TV Kft., Kanizsa Újság Kft., Kanizsa Uszoda Kft., Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft., Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2013. I-III. negyedévi tevékenységéről   
  Előadó:  a gazdasági társaságok vezetői

 • 18.  Egyebek - A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2013. szeptember-október hónapban beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013. október hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései   
  Előadó:  

 • Zárt ülés:

 • 19.  Javaslat a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 2013. évi üzleti tervének módosítására
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 20.  A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtő pályázat véleményezése
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető