ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2011-02-22.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 10/2010. (III.08.) számú rendeletének módosítására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 2.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendelet-tervezete és a megalapozásához szükséges egyéb javaslatok   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 3.  KIEGÉSZÍTÉS a 3. napirendhez "Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a fizető parkolóhelyek működtetéséről és igénybevételéről szóló 20/2009.(V.08.) számú rendeletének módosítására"   
  Előadó:  

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a fizető parkolóhelyek működtetéséről és igénybevételéről szóló 20/2009.(V.08.) számú rendeletének módosítására   
  Előadó:  Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző

 • 4.  Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ érdekeltségnövelő pályázatának benyújtására   
  Előadó:  Szmodics Józsefné osztályvezető

 • 5.  Javaslat Nagykanizsa oktatási-nevelési intézményei megnövekedett túlóra igényének biztosítására   
  Előadó:  Szmodics Józsefné osztályvezető

 • 6.  Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságok önkormányzati képviselő felügyelő bizottsági tagjai részére tiszteletdíj megállapítására   
  Előadó:  Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő

 • 7.  Javaslat „Élettér” Állat- és Természetvédelmi Egyesülettel kötendő Közhasznúsági Szerződés tárgyában   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 8.  Javaslat Nagykanizsa, Csónakázó tavi kilátó tulajdonviszonyainak és felújításának rendezésére   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 9.  Javaslat a Palini Általános Iskola megközelítésének biztonságossá tételére   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 10.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város víziközmű vagyonának 2011. évi tételes beruházási, felújítási tervére   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 11.  Beszámoló a 2010. évi felújítási címjegyzék teljesítéséről és javaslat a 2011. évi felújítási címjegyzékre   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 12.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  

 • 13.  Tájékoztató a közbeszerzések ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatalnál   
  Előadó:  Artner Lászlóné revizor

 • 14.  Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban, a Civil szervezeteknek és az alapítványoknak juttatott támogatások célnak megfelelő felhasználásának ellenőrzéséről   
  Előadó:  Artner Lászlóné revizor

 • 15.  Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban, a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban végzett pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzésről   
  Előadó:  Artner Lászlóné revizor

 • 16.  Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal Közterület Felügyeletnél végzett ellenőrzéséről   
  Előadó:  Artner Lászlóné revizor

 • 17.  Tájékoztató a Kanizsa Újság Kft. tevékenységének ellenőrzéséről   
  Előadó:  Artner Lászlóné revizor

 • 18.  Javaslat a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás szakszolgálati feladatellátására kötendő megállapodás elfogadására   
  Előadó:  Szmodics Józsefné osztályvezető

 • Zárt ülés:

 • 19.  Javaslat a Nagykanizsa Teke SE tekepálya bővítésére vonatkozó szándékának elvi támogatására
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető