ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Szociális és Egészségügyi Bizottság - 2013-12-17.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. évi munkatervére (írásban) (Az előterjesztés további egyeztetés miatt később kerül feltöltésre a városi honlapra)   
  Előadó:  dr. Termecz Marianna aljegyző

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 14/2006.(III.1.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)   
  Előadó:  dr. Borka Beáta Marianna osztályvezető

 • 3.  Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)   
  Előadó:  Stimeczné dr. György Bernadett intézményvezető

 • 4.  Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye állami átvételével kapcsolatos megállapodás jóváhagyására (írásban)   
  Előadó:  dr. Borka Beáta Marianna osztályvezető

 • 5.  Javaslat a "Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára" című, ÁROP-1.A5-2013 kódszámú pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalásra (írásban)   
  Előadó:  dr. Borka Beáta Marianna osztályvezető

 • 6.  Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye alapdokumentumainak jóváhagyására (írásban). Az előterjesztés további egyeztetés miatt később kerül feltöltésre a városi honlapra.)   
  Előadó:  dr. Borka Beáta Marianna osztályvezető

 • 7.  Javaslat üres önkormányzati bérlakások pályázatra történő kiírására (írásban)   
  Előadó:  dr. Borka Beáta Marianna

 • Zárt ülés:

 • 8.  Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye intézményvezetői munkakörére kiírt pályázat elbírálására (írásban)
  Előadó:  dr. Borka Beáta Marianna osztályvezető

 • 9.  Javaslat Dr. Vass Tamás fogszakorvossal a VIII. számú fogorvosi körzet tárgyában előszerződés megkötésére (írásba)
  Előadó:  Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezető

 • 10.  Javaslat bölcsődei ellátásban nem részesíthető gyermek napközbeni ellátásának biztosítására gondozás felügyeletet biztosító személy megbízásával
  Előadó:  dr. Borka Beáta Marianna osztályvezető

 • 11.  Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban)
  Előadó:  dr. Borka Beáta Marianna osztályvezető

 • 12.  Fellebbezés (írásban)
  Előadó:  dr. Borka Beáta Marianna osztályvezető