ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2013-12-17.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. évi munkatervére   
  Előadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyző

 • 2.  Javaslat a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán hallgatói ösztöndíjprogram működtetésére   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 3.  Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye állami átvételével kapcsolatos megállapodás jóváhagyására   
  Előadó:  Dr. Borka Beáta Marianna osztályvezető

 • 4.  Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2013. évi Üzleti Tervének módosítására   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 5.  Javaslat önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemény ingyenes használatba adására   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 6.  Javaslat a kiskanizsai temetőben új ravatalozó építésére   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 7.  Javaslat a hulladéklerakó bővítéshez szükséges hitelfelvételhez kapcsolódó jelzálog-szerződés jóváhagyására
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 8.  Javaslat a „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára” című, ÁROP-1.A.5-2013 kódszámú pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalára   
  Előadó:  Dr. Gyergyák Krisztina jegyző

 • 9.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  

 • 10.  Egyebek - A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2013. szeptember-október hónapban beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013. október hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései   
  Előadó:  

 • 11.  Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének módosítására   
  Előadó:  

 • 12.  Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft. 2013. évi üzleti tervének módosítására   
  Előadó:  Horváth Vencel ügyvezető

 • Zárt ülés:

 • 13.  Javaslat döntéshozatalra az Ipari parkban lévő 649/41. hrsz-ú (volt legénységi épület) ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog gyakorlása ügyében
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető