ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2014-01-21.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város vállalkozás - támogató programjáról szóló 78/2011. (VII. 11.) önkormányzati rendelet módosítására   
  Előadó:  Kunics György osztályvezető

 • 2.  Javaslat a „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára” című, ÁROP-1.A.5-2013 kódszámú pályázathoz kapcsolódó döntések keretében gazdasági társaságok működtetésére
  Előadó:  Dr. Gyergyák Krisztina jegyző

 • 3.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi külkapcsolatairól és javaslat a 2014. évi külkapcsolati tervre   
  Előadó:  Janzsóné Strobl Krisztina polgármesteri szervezési csoportvezető

 • 4.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes intézményei részére földgáz beszerzésére, közbeszerzési eljárás megindítására   
  Előadó:  Kunics György osztályvezető

 • 5.  Javaslat a „2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása” című pályázat benyújtására   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető

 • 6.  Javaslat az adósságkonszolidációhoz szükséges intézkedések meghozatalára   
  Előadó:  Kunics György osztályvezető

 • 7.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  Cseresnyés Péter polgármester

 • 8.  Egyebek - A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2013. december hónapban beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013. december hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései   
  Előadó:  

 • Zárt ülés:

 • 9.  Javaslat a Zrínyi utca 33 szám alatti önkormányzati ingatlan térítésmentes használatba adására
  Előadó:  Kunics György osztályvezető

 • 10.  Tájékoztató a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. rehabilitációs költségtámogatás visszafizetésének vizsgálatáról
  Előadó:  Dr. Gyergyák Krisztina jegyző