ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2014-03-25.
  Nyílt ülés:

 • 1.   Javaslat a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására   
  Előadó:  Mérksz Andor ügyvezető igazgató

 • 2.  Javaslat a Kanizsa TV Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására   
  Előadó:  Nagy Imre ügyvezető

 • 3.   Javaslat a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2014. évi üzleti tervének elfogadására   
  Előadó:  Gáspár András vezérigazgató

 • 4.  Javaslat a Kanizsa Újság Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására   
  Előadó:  Dóró János ügyvezető

 • 5.  Javaslat a Kanizsa Uszoda Szolgáltató Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására   
  Előadó:  Horváth Vencel ügyvezető

 • 6.  Javaslat a „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára” című, ÁROP-1.A.5-2013 kódszámú pályázathoz kapcsolódó döntések keretében gazdasági társaságok működtetésére
  Előadó:  Dr. Gyergyák Krisztina jegyző

 • 7.   Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet létrehozására
  Előadó:  Dr. Gyergyák Krisztina jegyző

 • 8.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi éves összesített Közbeszerzési Tervének elfogadására   
  Előadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyző

 • 9.  Javaslat a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft-ben üzletrész vásárlásáról szóló adásvételi szerződések megkötésére, a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Kft. módosuló társasági szerződésének jóváhagyására   
  Előadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyző

 • 10.  Javaslat a közlekedési létesítmények 2014. évi fejlesztésének programjára
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 11.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város víziközmű vagyonának 2014. évi tételes beruházási, felújítási tervének elfogadására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 12.  Javaslat a közvilágítás korszerűsítéshez, napelemes villamosenergia-termeléssel kombinált belső világítás-korszerűsítésekhez szükséges műszaki dokumentáció, valamint teljes várost érintő napelemes villamosenergia-hasznosítási program elindításának lehetőségét vizsgáló háttértanulmány elkészítésé   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 13.   Javaslat a 2014. évi intézményi felújítási program végrehajtására
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 14.   Javaslat közművelődési megállapodás megkötésére a Miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesülettel
  Előadó:  a napirendi pontot kezdeményező önkormányzati képviselő(k)

 • 15.  Pályázat benyújtása a Magyar Labdarúgó Szövetség országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódóan kisméretű műfüves pálya építésére   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető

 • 16.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  Cseresnyés Péter polgármester

 • 17.   Egyebek  A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2014. február hónapban beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések (írásban)  Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. február hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendel   
  Előadó:  

 • Zárt ülés:

 • 18.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására
  Előadó:  Janzsóné Strobl Krisztina polgármesteri szervezési csoportvezető

 • 19.   Javaslat behajthatatlan követelések elengedésére
  Előadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyző