ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Szociális és Egészségügyi Bizottság - 2014-03-25.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete módosítására (írásban)   
  Előadó:  Bagarus Ágnes mb. osztályvezető

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi összesített Közbeszerzési Tervének elfogadására (írásban)   
  Előadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyző

 • 3.  Polgármesteri tájékoztató (írásban) Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2013. évi munkájáról (írásban)   
  Előadó:  Bagarus Ágnes mb. osztályvezető

 • 4.  Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2014. évi – törvényességi és szakmai – fenntartói ellenőrzéséhez készült ellenőrzési terv elfogadására (írásban)   
  Előadó:  Bagarus Ágnes mb. osztályvezető

 • Zárt ülés:

 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban) Az előterjesztés további egyeztetést követően később kerül feltöltésre a városi honlapra)
  Előadó:  Janzsóné Strobl Krisztina csoportvezető

 • 6.  Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban) (Az előterjesztés további egyeztetést követően később kerül feltöltésre a városi honlapra.)
  Előadó:  Bagarus Ágnes mb. osztályvezető