ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2014-04-15.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 22/2013. (V.03.) önkormányzati rendelet módosítására   
  Előadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyző

 • 2.  Javaslat a sportról szóló 74/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosítására   
  Előadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyző

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelet módosítására   
  Előadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyző

 • 4.  Javaslat az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 23/2013. (V.03.) önkormányzati rendelet módosítására   
  Előadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyző

 • 5.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról   
  Előadó:  Jónásné Szőke Krisztina csoportvezető

 • 6.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített beszámolója   
  Előadó:  Jónásné Szőke Krisztina csoportvezető

 • 7.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi pénzmaradványának felosztására és a 2014. évi költségvetésről szóló 7/2014.(II. 10.) önkormányzati rendelet módosítására   
  Előadó:  Jónásné Szőke Krisztina csoportvezető

 • 8.  Javaslat az önkormányzat által biztosított 2014. évre vonatkozó Humán Papilloma Vírus elleni védőoltási program kiterjesztésére   
  Előadó:  Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető

 • 9.  Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet létrehozására   
  Előadó:  Dr. Gyergyák Krisztina jegyző

 • 10.  Javaslat a közlekedési létesítmények 2014. évi fejlesztési programjára   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 11.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi intézményi felújítási munkáira   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 12.  Javaslat a Tripammer úti ravatalozó felújítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 13.  Javaslat a belügyminiszter 28/2014. (IV.1.) BM rendelete alapján, a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztési támogatás igénybevételére
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető

 • 14.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési munkatervének végrehajtásáról   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó belső ellenőr

 • Zárt ülés:

 • 15.   Javaslat a nagykanizsai 2044/5 hrsz-ú ingatlanon létesített központi átemelő-építmény önálló helyrajzi számú ingatlankénti feltüntetésére és az építmény által elfoglalt 280 m2 területre földhasználati jog térítésmentes alapítására
  Előadó:  Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátos - jogtanácsos