ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2014-05-06.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Via Kanizsa Nonprofit Zrt. 2013. évi mérlegbeszámoló, közhasznúsági jelentés   
  Előadó:  Gáspár András vezérigazgató

 • 2.  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2013. évi mérlegbeszámolója   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 3.  Beszámoló a Kanizsa Újság Kft. 2013. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása   
  Előadó:  Dóró János ügyvezető

 • 4.  Javaslat a Kanizsa TV Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására   
  Előadó:  Nagy Imre ügyvezető

 • 5.  Beszámoló a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2013. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása   
  Előadó:  Lérántné Mátés Valéria ügyvezető

 • 6.  Beszámoló a Kanizsa Uszoda Kft. 2013. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása   
  Előadó:  Horváth Vencel ügyvezető

 • 7.   Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegbeszámoló jóváhagyása   
  Előadó:  Mérksz Andor ügyvezető igazgató

 • 8.  Javaslat az EGT Finanszírozási Mechanizmus „Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása - Városi épített örökség megőrzése” című pályázat benyújtására   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika csoportvezető

 • 9.  Javaslat a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma által meghirdetett pályázat benyújtására   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika csoportvezető

 • 10.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  Cseresnyés Péter polgármester

 • 11.  Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál végzett szabályszerűségi ellenőrzéséről   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó belső ellenőr

 • 12.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál a 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatások felhasználásával kapcsolatban végzett szabályszerűségi ellenőrzésről   
  Előadó:  Némethné Rózner Ildikó belső ellenőr

 • 13.  Tájékoztató a Kanizsai Kulturális Központnál végzett szabályszerűségi ellenőrzésről   
  Előadó:  Némethné Rózner Ildikó belső ellenőr

 • 14.   A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2014. március hónapban beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések (írásban)  Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. március hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései (írásban   
  Előadó:  Bene Csaba bizottsági elnök

 • Zárt ülés:

 • 15.  Beszámoló a Nagykanizsa-Netta-Pannónia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. 2013. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása és a Társaság 2014. évi üzleti tervének jóváhagyása
  Előadó:  Szabó Norbert ügyvezető

 • 16.  Beszámoló a Netta-Pannónia Kft., Futurus-Pannónia Nonprofit Kft., Viridis-Pannónia Nonprofit Kft. 2013. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámolók jóváhagyása és a Netta-Pannónia Kft., Futurus-Pannónia Nonprofit Kft., Viridis-Pannónia Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének jóváhagyása
  Előadó:  Horváth Balázs ügyvezető

 • 17.   Beszámoló a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 2013. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása és a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 2014. évi üzleti tervének jóváhagyása
  Előadó:  Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató

 • 18.  Tájékoztató a behajthatatlan követelések vizsgálatáról
  Előadó:  Dr. Károlyi Attila ÜJKB elnök

 • 19.  Tájékoztató a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. rehabilitációs költségtámogatás visszafizetésének vizsgálatáról
  Előadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyző