ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2014-06-24.
  Nyílt ülés:

 • 1.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítására   
  Előadó:  Kunics György osztályvezető

 • 2.  Javaslat a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 18/1997.(IV.16.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó:  Strobl Krisztina csoportvezető

 • 3.  Javaslat a NaGESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására, valamint az intézménnyel kapcsolatos egyéb döntések meghozatalára
  Előadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyző

 • 4.   Általános iránymutatás az egyszemélyes és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak felülvizsgálatához
  Előadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyző

 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város új településrendezési tervének elkészítésére   
  Előadó:  Deák Varga Dénes városi főépítész

 • 6.  Javaslat az ipari területek fejlesztésére vonatkozó akcióterületi terv kidolgozására   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika csoportvezető

 • 7.  Javaslat villamos energia beszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás megindítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 8.  Javaslat a Pannon Egyetemmel és a Hidrofilt Kft.-vel közös Kutató Központ kialakítására   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 9.  Dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselő Kanizsa Uszoda Kft.-vel kapcsolatos önálló indítványa
  Előadó:  Dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselő

 • 10.  Javaslat a háziorvosi ügyeleti díjak módosítására   
  Előadó:  Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető

 • 11.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  Cseresnyés Péter polgármester

 • 12.   Egyebek  A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2014. május hónapban beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések (írásban)  Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. május hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései   
  Előadó:  

 • Zárt ülés:

 • 13.  A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtő pályázat véleményezése
  Előadó:  Somogyi Ottó csoportvezető