ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2014-08-26.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Tájékoztató a Kanizsa Uszoda Kft. 2014. I. félévi tevékenységéről   
  Előadó:  Via Kanizsa Nonprofit Zrt., Kanizsa Uszoda Kft.

 • 2.  Egyszerűsített beszámoló a Kanizsa Újság Kft. 2014.01-06 hónapokról szóló tevékenységéről   
  Előadó:  Kanizsa Újság Kft.

 • 3.  Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. 2014. első félévi beszámoló   
  Előadó:  Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft.

 • 4.  Beszámoló a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2014. első félévi munkájáról   
  Előadó:  Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.

 • 5.  Javaslat a Kanizsa Tv Nonprofit Kft. 2014. első félévi beszámolójának elfogadására   
  Előadó:  Kanizsa Tv Kft.

 • 6.  A VIA Kanizsa Nonprofit Zrt 2014. I. félévi mérlegbeszámoló   
  Előadó:  VIA Kanizsa Nonprofit Zrt.

 • 7.  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2014. első félévi beszámoló   
  Előadó:  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

 • 8.  Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2014. évi Üzleti Tervének módosítására (írásban)   
  Előadó:  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

 • 9.  Javaslat „Vállalkozási szerződés - Ligetváros szociális célú rehabilitációja” elnevezésű projekt építési beruházásához kapcsolódó többletforrás biztosítására (írásban)
  Előadó:  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

 • 10.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)   
  Előadó:  Jónásné Szőke Krisztina

 • 11.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról (írásban)   
  Előadó:  Jónásné Szőke Krisztina

 • 12.  Javaslat egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos kiadásokhoz (írásban)   
  Előadó:  Jónásné Szőke Krisztina

 • 13.  Javaslat Nagykanizsa területén állatjóléti létesítmények, közegészségügyi berendezések létesítésére (írásban)   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 14.  Javaslat az ÁROP-1.A.3-2014 kódszámú "Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című pályázat benyújtására (írásban)   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika csoportvezető

 • 15.  Javaslat önkormányzati szakképzési ösztöndíj rendelet megalkotására (írásban)   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 16.  Javaslat óvodai-nevelési feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére Sormás Község Önkormányzatával (írásban)   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 17.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)   
  Előadó:  Cseresnyés Péter polgármester

 • 18.   Egyebek - A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2014. június-július hónapban beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések (írásban) - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. június-július hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai,   
  Előadó:  Jónásné Szőke Krisztina

 • 19.  Javaslat a 2014. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása című pályázat benyújtására   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika csoportvezető

 • Zárt ülés:

 • 20.  Javaslat döntéshozatalra a nagykanizsai 189 hrsz-ú, természetben a Magyar u. 82. szám alatti ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog gyakorlása ügyében (írásban)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 • 21.  Javaslat az önkormányzati tulajdonban levő 02045 és 02051 hrsz-ú magánutak és a Miklósfai MG Zrt. tulajdonában levő 01022/9 és 02206/2 hrsz-ú ingatlanok cseréjére (írásban)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 • 22.  Javaslat a NaGESZ magasabb vezetői álláspályázatának elbírálására (írásban)
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető