ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2014-09-23.
  Nyílt ülés:

 • 1.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának víziközmű fejlesztésére vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadására (írásban)   
  Előadó:  Tárnok Ferenc Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési csoportvezető

 • 2.  Javaslat a Zala Volán Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés alapján a helyi menetrend módosítására (írásban)   
  Előadó:  Tárnok Ferenc Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési csoportvezető

 • 3.   Javaslat önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemény ingyenes használatba adására   
  Előadó:  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

 • 4.  Javaslat pályázat benyújtására a Városok hálózatai komponensre az „Európa a polgárokért” (Europe for Citizen) program keretében (írásban)   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika Pályázati csoportvezető

 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2014-2020 programozási időszakra szóló Akcióprogramjának és az Akcióprogramot meglapozó, 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet szerinti Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája Helyzetfeltárása, elemzése és helyzetértékelése vala   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika Pályázati csoportvezető

 • 6.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elkészítésére (írásban)   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika Pályázati csoportvezető

 • 7.  Javaslat a „vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet” alapján vis maior támogatás elnyerésére"   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika Pályázati csoportvezető

 • 8.  Javaslat az Egyesített Szociális Intézménynek történő Idősek Hete megrendezéséhez szükséges pénzösszeg átadására (írásban)   
  Előadó:  Strobl Krisztina Polgármesteri szervezési csoportvezető

 • 9.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)   
  Előadó:  Strobl Krisztina Polgármesteri szervezési csoportvezető