ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2014-10-30.
  Nyílt ülés:

 • 1.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)   
  Előadó:  Kunics György osztályvezető

 • 2.   Javaslat a Nagykanizsa – Bagolai Városszépítő Egyesület részére nyújtott támogatás tartalmára (írásban)   
  Előadó:  Kunics György osztályvezető

 • 3.  Javaslat a Kanizsa Újság Kft.-vel kötendő 2014. évi fejlesztési támogatási szerződés jóváhagyására (írásban)   
  Előadó:  Kunics György osztályvezető

 • 4.   Javaslat a térfigyelő kamerarendszer 2014. évi fejlesztésére (írásban)   
  Előadó:  Bíró Tamás beruházási ügyintéző

 • 5.   Javaslat a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán hallgatói ösztöndíjprogram működtetésére (írásban)   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 6.   A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete által biztosított hajléktalan ellátás 2015. évi szolgáltatási díjának meghatározása (írásban)   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 7.   Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakás bérleti jogának meghosszabbítására (írásban)
  Előadó:  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

 • 8.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)   
  Előadó:  Dénes Sándor polgármester

 • 11.  Javaslat csatornaprojekt keretében elkészült viziközművek tulajdonba vételével kapcsolatos döntések meghozatalára (Felvetetni nyílt ülésre)   
  Előadó:  Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor-jogtanácsos

 • Zárt ülés:

 • 9.   Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 141/2/2014. (VI. 05.) számú határozatával Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett személyszállítási feladatok ellátása tárgyában kiírt pályázat elbírálására (írásban)
  Előadó:  Szőlősiné Törőcsik Cecília településgazdálkodási referens

 • 10.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2014-2020. időszakra szóló Integrált Területi Program 1.0-s változatának elfogadására (írásban)
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika csoportvezető