ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2014-11-25.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a Pénzügyi Bizottság ügyrendjének elfogadására   
  Előadó:  Bizzer András elnök

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési munkatervére (írásban)   
  Előadó:  Némethné Rózner Ildikó belső ellenőr

 • 3.   Tájékoztató a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvodánál végzett rendszer ellenőrzésről (írásban)   
  Előadó:  Némethné Rózner Ildikó belső ellenőr

 • 4.  Tájékoztató a Nagykanizsai Egyesített Bölcsődénél végzett szabályszerűségi ellenőrzésről (írásban)   
  Előadó:  Némethné Rózner Ildikó belső ellenőr

 • 5.   Tájékoztató a Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központnál végzett teljesítmény ellenőrzésről (írásban)   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó beslő ellenőr

 • 6.  Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalnál végzett soron kívüli ellenőrzésről (írásban)   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó beslő ellenőr

 • 7.  Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalnál végzett pénzügyi ellenőrzésről (írásban)   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó beslő ellenőr

 • 8.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál a kötelezettségvállalások nyilvántartásával kapcsolatban végzett szabályszerűségi ellenőrzésről (írásban)   
  Előadó:  Némethné Rózner Ildikó belső ellenőr

 • 9.   Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál a 2014. Május 25-i Európa Parlament tagjainak választása előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos támogatás felhasználásának pénzügyi ellenőrzéséről (írásban)   
  Előadó:  Némethné Rózner Ildikó belső ellenőr

 • 10.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál a képviselői tiszteletdíjak megállapításával és kifizetésével kapcsolatban végzett utóellenőrzésről (írásban)   
  Előadó:  Némethné Rózner Ildikó belső ellenőr

 • 11.   Gazdasági társaságok 2014. I.-III. negyedévi beszámolói (írásban)   
  Előadó:  Kanizsa Uszoda Kft. , Kanizsa Újság Kft. , Nk. és Térsége Tiszk Kft. , Nk. Szociális Foglalkoztató Kft. , Kanizsa Tv Kft. , Via Kanizsa Zrt. , Nk. VGZRT

 • 12.   Javaslat az önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú helyiségek bérletéről és használatáról szóló 3/2003. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)   
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

 • 13.  Javaslat önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemény ingyenes használatba adására (írásban)   
  Előadó:  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

 • 14.   Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2014. évi Üzleti Tervének II. számú módosítására (írásban)   
  Előadó:  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

 • 15.   Javaslat a Zrínyi u. 31. szám alatt található volt PIÉRT raktár térítésmentes használatba adására (írásban)   
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

 • 16.   Javaslat folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartásának meghosszabbítására (írásban)   
  Előadó:  Berecz Balázs pénzügyi, költségvetési koordinátor

 • 17.   Javaslat a 2015. évi Város Napja megrendezésére vonatkozó pályázat kiírására (írásban)   
  Előadó:  Strobl Krisztina polgármesteri szervezési csoportvezető

 • 18.   Javaslat az intézményi felújítások 2015. évi programjának előkészítésére (írásban)   
  Előadó:  Kreiner-Kálcsics Veronika beruházási ügyintéző

 • 19.   Javaslat a közlekedési létesítmények 2015. évi fejlesztési programjának előkészítésére (írásban)   
  Előadó:  Zámbó Tamás beruházási ügyintéző, koordinátor

 • 20.  Javaslat a Nagykanizsa Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft folyószámlahitelének meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
  Előadó:  Tárnok Ferenc vagyongazdálkodási és városüzemeltetési csoportvezető

 • 21.  Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. részére a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával összefüggő költségek támogatásáról szóló szerződés elfogadására (írásban)
  Előadó:  Kunics György gazdálkodási osztályvezető

 • 22.   Egyebek - A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2014. augusztus – október hónapban beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések (írásban) - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. augusztus - október hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapod   
  Előadó:  

 • 24.  Polgármesteri tájékoztató (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)   
  Előadó:  Strobl Krisztina polgármesteri szervezési csoportvezető

 • 25.  Javaslat Nagykanizsa területén közegészségügyi berendezések létesítésére ( felvetetni nyílt ülésre )   
  Előadó:  Varga Milán beruházási ügyintéző

 • Zárt ülés:

 • 23.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése által az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságainak felügyelő bizottságaiba delegált tagok megválasztására (írásban)
  Előadó:  Lehota János polgármesteri kabinetvezető