ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2011-03-29.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára   
  Előadó:  Dr.Gyergyák Krisztina aljegyző, titkárságvezető

 • 2.  Javaslat a Nagykanizsai Megyei Jogú Város Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 4.  Javaslat az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos szolgáltatási díj, továbbá anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről   
  Előadó:  Partiné dr. Szmodics Györgyi osztályvezető

 • 5.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014.   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 6.  Javaslat a KEOP-6.1.0/A/09-11 kódszámú, „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)” című közoktatási intézményi pályázat benyújtására   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 7.  Javaslat a Nagykanizsai Megyei Jogú Város Közgyűlésének a hulladéklerakó-gáz kitermelésére és hasznosítására vonatkozó koncessziós szerződés módosításáról   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 8.  „Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással” a Vackor Óvodában engedélyokirat elfogadása   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 9.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi intézményi felújítási munkálataira   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 10.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata informatikai fejlesztési koncepciójának megvalósítására vonatkozó intézkedési terv
  Előadó:  Dr.Gyergyák Krisztina aljegyző, titkárságvezető

 • 11.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Sportkoncepciójának elfogadására (2011-2016)   
  Előadó:  Szmodics Józsefné osztályvezető

 • 12.  Javaslat a Griff Szakközépiskola és Szakiskola telephely bejegyzése iránti kérelmének elfogadására   
  Előadó:  Szmodics Józsefné osztályvezető

 • 13.  Javaslat a térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról és a térítés módjáról szóló szabályzat elfogadására   
  Előadó:  Prof. Dr. Bátorfi József főigazgató

 • 14.  Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2011. évi üzleti terve   
  Előadó:  Gáspár András vezérigazgató

 • 15.  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2011. évi Üzleti Terve   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 15.  KIEGÉSZÍTÉS (TÁBLÁZATOK) a 15. napirendhez - Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2011. évi Üzleti Terve   
  Előadó:  

 • 16.  Javaslat a Kanizsa TV Kft. 2011. évi Üzleti Tervének elfogadására   
  Előadó:  Nagy Imre ügyvezető

 • 17.  Javaslat a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadására   
  Előadó:  Merksz Andor ügyvezető igazgató

 • 18.  Javaslat a közlekedési létesítmények 2011. évi fejlesztésének műszaki tartalmára   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 19.  Javaslat a Nagykanizsai Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei részére földgáz szolgáltatás beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítására
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 20.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  

 • 21.  A vállalkozások támogatásáról szóló rendelet alapján készített pályázati felhívás elfogadása   
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető

 • 22.  Egyebek – Gazdálkodási Osztályra beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések   
  Előadó:  

 • Zárt ülés:

 • 23.  Javaslat a Nagykanizsa Zrínyi u. 42. sz. alatti udvari épületben lévő, volt DRVSZ irodák bérbeadására a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. részére
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 24.  Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi ingatlanhasznosításáról
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető