ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2014-12-16.
  Nyílt ülés:

 • 1.   Javaslat Nagykanizsa Megyei jogú Város Közgyűlésének 2015. évi munkatervére (írásban)   
  Előadó:  Dr. Termecz Mariann jegyzői kabinetvezető

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)   
  Előadó:  Kunics György gazdálkodási osztályvezető

 • 3.   Javaslat a Nagykanizsa Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft folyószámlahitelének meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)   
  Előadó:  Tárnok Ferenc vagyongazdálkodási és városüzemeltetési csoportvezető

 • 4.   Javaslat a Zala Volán Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyására (írásban)   
  Előadó:  Szőlősiné Törőcsik Cecília településgazdálkodási referens

 • 5.  Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 6.   Javaslat önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemény ingyenes használatba adására (írásban)
  Előadó:  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

 • 7.   Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2014. évi üzleti tervének módosítása (írásban)   
  Előadó:  VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

 • 8.   Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2014. évi Üzleti Tervének módosítására (írásban)   
  Előadó:  Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.

 • 9.   Polgármesteri tájékoztató (írásban)   
  Előadó:  Strobl Krisztina csoportvezető

 • 10.   Egyebek - A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2014. augusztus – október hónapban beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések (írásban) - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. augusztus - október hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapo   
  Előadó:  

 • Zárt ülés:

 • 11.   Javaslat döntéshozatalra a Games Bt. Vasemberházat érintő egyezségi ajánlata ügyében (írásban)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor - jogtanácsos

 • 12.   Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel támogatására (írásban)
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető