ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2015-01-15.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)   
  Előadó:  Bagarus Ágnes

 • 2.  Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által pályázaton elnyert összeg biztosítékaként jelzálogjog bejegyzésére (írásban)
  Előadó:  Lérántné Mátés Valéria

 • Zárt ülés:

 • 3.  Javaslat a 0568 hrsz-ú ingatlan tekintetében az elővásárlási jog gyakorlására (írásban)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland

 • 4.  Javaslat a nagykanizsai 4372 hrsz-ú "Lazsnaki kastély" ingatlan értékesítésére (Kérem felvenni zárt ülésre)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor