ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2015-01-27.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által pályázaton elnyert összeg biztosítékaként jelzálogjog bejegyzésére (írásban)
  Előadó:  Lérántné Mátés Valéria

 • 2.   Javaslat önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemény ingyenes használatba adására (írásban)   
  Előadó:  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

 • 3.   Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és a 2011-2014 közötti időszak külkapcsolatairól, valamint javaslat a 2015-2019 közötti időszak és a 2015. év külkapcsolati tervére (írásban)   
  Előadó:  Strobl Krisztina

 • 4.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)   
  Előadó:  Strobl Krisztina

 • 5.  Egyebek - A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2014. december hónapban beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések (írásban) - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. december hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései (írásban)   
  Előadó:  

 • Zárt ülés:

 • 6.   Javaslat nagykanizsai 0568 hrsz-ú telephely önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland

 • 7.   Javaslat a nagykanizsai 1836/69 hrsz-ú közterület egy részének értékesítésére (írásban)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland

 • 8.  Javaslat a DAB Pumps Hungary Kft. javára elővásárlási jog alapítására az Ipari Parkban lévő önkormányzati tulajdonú 649/137. és 649/138. hrsz-ú ingatlanokra (írásban)
  Előadó:  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

 • 9.  Javaslat behajthatatlan követelések elengedésére (írásban)
  Előadó:  Dr. Termecz Marianna