ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2015-03-24.
  Nyílt ülés:

 • 1.   Javaslat a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. 2015. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban)   
  Előadó:  Mérksz Andor ügyvezető igazgató

 • 2.   Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2015. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban)   
  Előadó:  Lérántné Mátés Valéria ügyvezető

 • 3.  Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft. 2015. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban)   
  Előadó:  Horváth Vencel ügyvezető

 • 4.   Javaslat a Kanizsa TV Nonprofit Kft. 2015. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban)   
  Előadó:  Nagy Imre ügyvezető

 • 5.  A Kanizsa Újság Kft. 2015. évi Üzleti Tervének jóváhagyása (írásban)   
  Előadó:  Dóró János ügyvezető

 • 6.  Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2015. évi Üzleti Terve (írásban)   
  Előadó:  Gáspár András vezérigazgató

 • 7.   Javaslat a Kanizsa TV Nonprofit Kft. és a Kanizsa Újság Kft. átalakítására (írásban)
  Előadó:  Dr. Gyergyák Krisztina jegyző

 • 8.   Javaslat kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére (írásban)   
  Előadó:  Gáspár András vezérigazgató

 • 9.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII. 11.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)   
  Előadó:  dr. Molnár Zoltán jogi ügyintéző

 • 10.  Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat módosítására, továbbá Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2015. évi összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyására (írásban)   
  Előadó:  dr. Molnár Zoltán jogi ügyintéző

 • 11.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város víziközmű vagyonának 2015. évi tételes beruházási, felújítási terve (írásban)   
  Előadó:  Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató

 • 12.   Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet feladatbővülésének jóváhagyására, valamint SZMSZ-ének módosítására (írásban)
  Előadó:  Horváth István igazgató

 • 13.   Polgármesteri tájékoztató (írásban)   
  Előadó:  Lehota János kabinetvezető

 • 14.   Egyebek - A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2015. február hónapban beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések (írásban) - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. február hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései (írásban)   
  Előadó:  

 • 15.   Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalnál ÁROP-1.A-2013 kódszámú pályázat keretében végzett rendszer ellenőrzésről (írásban) (csak bizottsági előterjesztés)   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó revizor

 • 16.  Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalnál a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. Évi általános választásának előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos támogatás felhasználásának tárgyában végzett pé   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó revizor

 • 17.   Tájékoztató a Kanizsai Kulturális Központnál végzett pénzügyi ellenőrzésről (írásban) (csak bizottsági előterjesztés)   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó revizor

 • 18.   Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztályon végzett utóellenőrzésről (írásban) (csak bizottsági előterjesztés)   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó revizor

 • Zárt ülés:

 • 19.  Javaslat a Nagykanizsa Netta-Pannónia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. Üzleti Tervének elfogadására (írásban)
  Előadó:  Szabó Norbert ügyvezető

 • 20.  Beszámoló a Netta-Pannónia Kft., Futurus-Pannónia Nonprofit Kft., Viridis-Pannónia Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámolók jóváhagyása és a Netta-Pannónia Kft., Futurus-Pannónia Nonprofit Kft., Viridis-Pannónia Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének jóváhagyása (írásban)
  Előadó:  Horváth Balázs ügyvezető