ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2015-04-28.
  Nyílt ülés:

 • 1.   Beszámoló a Kanizsa Uszoda Kft. 2014. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása (írásban)   
  Előadó:  Horváth Vencel ügyvezető

 • 2.   A Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése (írásban)   
  Előadó:  Lérántné Mátés Valéria ügyvezető

 • 3.   Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2014. évi mérlegbeszámolója (írásban)   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 4.  Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2014. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése (írásban)   
  Előadó:  Gáspár András vezérigazgató

 • 5.   Javaslat a Kanizsa TV. Nonprofit Kft. 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására (írásban)   
  Előadó:  Nagy Imre ügyvezető

 • 6.   Beszámoló a Kanizsa Újság Kft. 2014. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása (írásban)   
  Előadó:  Dóró János ügyvezető

 • 7.  Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegbeszámoló jóváhagyása (írásban)   
  Előadó:  Mérksz Andor ügyvezető igazgató

 • 8.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (írásban)   
  Előadó:  Berecz Balázs pénzügyi, költségvetési koordinátor

 • 9.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)   
  Előadó:  Kunics György osztályvezető

 • 10.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi pénzmaradványának felosztására és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)   
  Előadó:  Kunics György osztályvezető

 • 11.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja (írásban)   
  Előadó:  Kunics György osztályvezető

 • 12.   Javaslat óvodai intézményfenntartó társulás létrehozására (írásban)   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 13.  Javaslat a mezei őrszolgálat létesítéséről és működtetéséről szóló 21/2014. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 14.   Javaslat az ÉNYKK Zrt., mint a Zala Volán Zrt. jogutódjának Nagykanizsa Megyei Jogú Városban autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatásának 2014. évi teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadására és megállapodás aláírására (írásban)   
  Előadó:  Szőlősiné Törőcsik Cecília településgazdálkodási referens

 • 15.  Javaslat a 2015. évi intézményi felújítási program meghatározására (írásban)   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 16.   Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő épületek bontására (írásban)   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 17.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi összevont, konszolidált beszámolója (írásban)   
  Előadó:  Kunics György osztályvezető

 • 18.   Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  Lehota János kabinetvezető

 • 19.   Egyebek - A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2015. március hónapban beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések (írásban) - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. március hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései (írásban)   
  Előadó:  

 • 20.   Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési munkatervének végrehajtásáról (írásban)   
  Előadó:  Némethné Rózner Ildikó belső ellenőr

 • 21.   Tájékoztató a Nagykanizsai Gazdasági ellátó Szervezetnél ÁROP-1.A.5-2013-2013-0068 számú projekt keretében végzett szabályszerűségi ellenőrzésről (írásban) (csak bizottsági előterjesztés)   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó belső ellenőr

 • 22.  Tájékoztató a Nagykanizsa megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. Évi általános választásának előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos támogatás felhasználásának tárgyában végzett p   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó belső ellenőr

 • Zárt ülés:

 • 23.  A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtő pályázat véleményezése (csak bizottsági előterjesztés) (felvetetni)
  Előadó:  Somogyi Ottó csoportvezető