ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2015-05-27.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítéséről szóló 48/2009. (XI. 09.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)   
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 2.   Javaslat a közlekedési létesítmények fejlesztése 2015. évi programjának meghatározására (írásban)   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 3.  Tájékoztató az óvodai jelentkezésekről, javaslat a 2015/16-os nevelési évben indítható óvodai csoportszámok és álláshelyek jóváhagyására (írásban)   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 4.  Javaslat a 2015. évi Bor és Dödölle Fesztivál megrendezésére vonatkozó pályázat kiírására (írásban)   
  Előadó:  Strobl Krisztina csoportvezető

 • 5.   Polgármesteri tájékoztató (írásban)   
  Előadó:  Strobl Krisztina csoportvezető

 • 6.   Egyebek - A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2015. április hónapban beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések (írásban) - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. április hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései (írásban)   
  Előadó:  

 • 7.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál a közbeszerzések lebonyolításával kapcsolatban végzett szabályszerűségi ellenőrzésről (írásban) (csak bizottsági előterjesztés)   
  Előadó:  Némethné Rózner Ildikó revizor

 • 13.  Javaslat az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 31/1997. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (felvetetni)   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 14.  Javaslat a Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskolát érintő intézményátszervezés véleményezésére (írásban) (felvetetni)   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 15.  Javaslat a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetével hajléktalanokat és családok átmeneti otthonát fenntartó intézményrendszer működtetésére kötött ellátási szerződés módosítására (Felvetetni nyílt ülésre)   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • Zárt ülés:

 • 8.   A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 2014. évi beszámolója és 2015. évi Üzleti Terve (írásban)
  Előadó:  Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató

 • 9.   Javaslat a Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. 1. emelet 3. szám alatti üres lakás versenytárgyaláson történő értékesítésére (írásban)
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 10.  Javaslat a Nagykanizsa, Király utca 19. szám alatti ingatlan versenytárgyaláson történő értékesítésére (írásban)
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 11.   Javaslat döntéshozatalra az Erzsébet tér 17. Társasház egyezségi ajánlata ügyében (írásban)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 12.   A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtő pályázatok véleményezése (írásban) (csak bizottsági előterjesztés)
  Előadó:  Somogyi Ottó csoportvezető