ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2015-06-24.
  Nyílt ülés:

 • 1.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)   
  Előadó:  Kunics György osztályvezető

 • 2.  Javaslat a hulladékgazdálkodásról szóló 34/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
  Előadó:  Horváth Balázs ügyvezető

 • 3.   Javaslat a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló pályázat benyújtására (írásban)   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 4.  Javaslat a 2015. évi állategészségügyi fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 5.   Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet feladatbővülésének jóváhagyására, valamint Alapító Okiratának és SZMSZ-ének módosítására (írásban)   
  Előadó:  Horváth István igazgató

 • 6.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)   
  Előadó:  Strobl Krisztina csoportvezető

 • 7.  Egyebek - A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2015. május hónapban beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések (írásban) - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. május hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései (írásban)   
  Előadó:  

 • Zárt ülés:

 • 8.  Javaslat a nagykanizsai 0568. hrsz-ú ingatlan bérbeadására (írásban)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 9.   A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtő pályázatok véleményezése (írásban) (csak bizottsági előterjesztés)
  Előadó:  Somogyi Ottó csoportvezető