ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2015-07-15.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat villamos energia beszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás megindítására (írásban)   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 6.  Javaslat a közbeszerzési terv módosítására (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)   
  Előadó:  Dr. Molnár Zoltán jogi ügyintéző

 • Zárt ülés:

 • 2.  Javaslat az R-TEAM-99 Autóbontó Bt. részére részletfizetés engedélyezésére (írásban)
  Előadó:  Dr. Molnár Zoltán jogi ügyintéző

 • 3.   Javaslat döntéshozatalra bejegyzett elővásárlási jog gyakorlása ügyében a 3799. hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése kapcsán (írásban)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 4.  A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtő pályázat véleményezése (írásban) (csak bizottsági előterjesztés)
  Előadó:  Somogyi Ottó csoportvezető

 • 5.  Javaslat a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás kérelmére tulajdonosi hozzájárulás kiadására a nagykanizsai 01003 és 01004/15 hrsz ingatlanokon található települési szilárd hulladéklerakó 2. ütemű rekultivációjához (felvetetni zárt ülésre)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos