ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2015-08-25.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Tájékoztató a Kanizsa Uszoda Kft. 2015. I. félévi tevékenységéről   
  Előadó:  Kanizsa Uszoda Kft.

 • 2.  Egyszerűsített beszámoló a Kanizsa Újság Kft. 2015.01-06 hónapokról szóló tevékenységéről   
  Előadó:  Kanizsa Újság Kft.

 • 3.  Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. 2015. első félévi beszámoló   
  Előadó:  Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft.

 • 4.  Beszámoló a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2015. első félévi munkájáról   
  Előadó:  Nk. Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.

 • 5.  Javaslat a Kanizsa Tv Nonprofit Kft. 2015. első félévi beszámolójának elfogadására   
  Előadó:  Kanizsa TV Kft.

 • 6.  A VIA Kanizsa Nonprofit Zrt 2015. I. féléves beszámoló   
  Előadó:  VIA Kanizsa Zrt.

 • 7.  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2015. I. féléves beszámolója   
  Előadó:  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

 • 8.   Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül megvalósítandó geotermikus hőenergia (geotermikus hőszolgáltatás) biztosításához kapcsolódó döntések meghozatalára (írásban)   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 9.   Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 10.  Javaslat a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulásból történő kiválással kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
  Előadó:  Dr. Termecz Marianna jegyzői kabinetvezető

 • 11.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)   
  Előadó:  Strobl Krisztina csoportvezető

 • 12.   Egyebek - A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2015. június-július hónapban beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések (írásban) - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. június-július hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései   
  Előadó:  

 • Zárt ülés:

 • 13.   Javaslat a Kanizsa TV Kereskedelmi és Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
  Előadó:  Dr. Termecz Marianna jegyzői kabinetvezető