ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2015-09-23.
  Nyílt ülés:

 • 1.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosítására (írásban)   
  Előadó:  Kunics György osztályvezető

 • 2.  Javaslat a felsőoktatási intézményekben tanuló nagykanizsai fiataloknak adható szociális ösztöndíj szabályairól szóló 52/2012. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosítására és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához történő csatlakozásra (írásban)   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 3.  Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet feladatbővülésének jóváhagyására, valamint Alapító Okiratának és SZMSZ-ének módosítására (írásban)   
  Előadó:  Horváth István igazgató

 • 4.   Javaslat nem-lakás bérlemény ingyenes használatba adására (írásban)   
  Előadó:  Bilicz Csaba Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

 • 5.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)   
  Előadó:  Strobl Krisztina csoportvezető

 • 6.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál a képviselői tiszteletdíjak megállapításával és kifizetésével kapcsolatban végzett utóellenőrzésről (csak bizottsági előterjesztés) (írásban)   
  Előadó:  Némethné Rózner Ildikó belső ellenőr

 • 7.  Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál a 2013. Évi céljelleggel nyújtott támogatások elszámolásával kapcsolatban végzett szabályszerűségi ellenőrzésről (csak bizottsági előterjesztés) (írásban)   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó belső ellenőr

 • 8.  Tájékoztató a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. – nél végzett teljesítmény ellenőrzésről (csak bizottsági előterjesztés) (írásban)   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó belső ellenőr

 • 9.   Tájékoztató a Nagykanizsai Egyesített Bölcsődénél végzett szabályszerűségei ellenőrzésről (csak bizottsági előterjesztés) (írásban)   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó belső ellenőr

 • 10.  Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalnál, a magáncélú telefonhasználat szabályozása és a telefonhasználati díjak megtérítése tárgyában végzett utóellenőrzésről (csak bizottsági előterjesztés) (írásban)   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó belső ellenőr

 • 11.   Egyebek - A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2015. augusztus hónapban beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések (írásban) - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. augusztus hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései (írásba   
  Előadó:  

 • 13.  Javaslat az önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú helyiségek bérletéről és használatáról szóló 3/2003. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)   
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 15.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának víziközmű fejlesztésre vonatkozó Gördülő Fejlesztési tervének elfogadására (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)   
  Előadó:  Szőlősiné Törőcsik Cecília településgazdlkodási referens

 • 16.  Javaslat 50 méteres fedett versenyuszoda beruházási programjának elfogadására és a rendezési terv módosítására (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • Zárt ülés:

 • 12.   Javaslat a Nagykanizsa, Ipari Park 649/94. helyrajzi szám alatti ingatlan versenytárgyaláson történő értékesítésére (írásban)
  Előadó:  Bilicz Csaba Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

 • 14.  Javaslat a Röpte Teniszklub Sportegyesület bérleti szerződés módosítása iránti kérelmének elbírálására (írásban) (csak bizottsági előterjesztés) (felvetetni zárt ülésre)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos