ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2015-10-28.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a 2016. évi Város Napja megrendezésére vonatkozó pályázat kiírására (írásban)   
  Előadó:  Strobl Krisztina polgármesteri szervezési csoportvezető

 • 2.  A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete által biztosított hajléktalan ellátás 2016. évi szolgáltatási díjának meghatározása (írásban)   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 3.  Javaslat a Nagykanizsai Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyására (írásban)
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 4.  Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2015. évi Üzleti Tervének módosítására (írásban)   
  Előadó:  Bilicz Csaba Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

 • 5.  Javaslat a térfigyelő kamerarendszer bővítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 6.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)   
  Előadó:  Strobl Krisztina polgármesteri szervezési csoportvezető

 • 7.   Egyebek - A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2015. szeptember hónapban beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések (írásban) - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. Szeptember hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései (írás   
  Előadó:  

 • Zárt ülés:

 • 8.   Javaslat a Magyar utca 23. szám alatti üres bérlakások értékesítéséhez szükséges döntések meghozatalára (írásban)
  Előadó:  Bilicz Csaba Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

 • 9.  A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtő pályázat véleményezése (írásban) (csak bizottsági előterjesztés)
  Előadó:  Somogyi Ottó csoportvezető