ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2015-11-24.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Tájékoztató a Kanizsa Uszoda Kft. 2015. 1-9. hónap tevékenységéről   
  Előadó:  Horváth Vencel ügyvezető

 • 2.  Egyszerűsített beszámoló a Kanizsa Újság Kft. 2015.01-09 hónapokról szóló tevékenységéről   
  Előadó:  Dóró János főszerkesztő

 • 3.  Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. 2015. I.–III. negyedévi beszámoló   
  Előadó:  Mérksz Andor ügyvezető igazgató

 • 4.  Beszámoló a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2015. I.–III. negyedévi munkájáról   
  Előadó:  Lérántné Mátés Valéria ügyvezető

 • 5.  Javaslat a Kanizsa Tv Nonprofit Kft. 2015. I.-III. negyedévi beszámolójának elfogadására   
  Előadó:  Belasics Kata ügyvezető

 • 6.  A VIA Kanizsa Nonprofit Zrt 2015. harmadik negyedéves beszámoló   
  Előadó:  Fitos István vezérigazgató

 • 7.  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2015. I-III. negyedéves beszámolója   
  Előadó:  Bilicz Csaba vezérigazgató, Deme András gazdasági igazgató

 • 8.  8. Via Kanizsa Nonprofit Zrt. 2015. évi Üzleti Tervének módosítása (írásban)   
  Előadó:  Fitos István vezérigazgató

 • 9.  Javaslat a Vár utcai Principális csatorna feletti híd 2016. évben történő felújítására (írásban)   
  Előadó:  Zámbó Tamás beruházási ügyintéző

 • 10.   Javaslat folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartásának meghosszabbítására (írásban)   
  Előadó:  Berecz Balázs pénzügyi, költségvetési koordinátor

 • 11.  Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 106/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)   
  Előadó:  Somogyi Ottó adóügyi csoportvezető

 • 12.   Javaslat a bérlakások értékesítésével összefüggő önkormányzati rendeletek módosítására (írásban)   
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 13.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi ellenőrzési tervére (írásban)   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó belső ellenőr

 • 14.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)   
  Előadó:  Magyar-Strobl Krisztina polgámesteri szervezési csoportvezető

 • 15.   Egyebek - A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2015. október hónapban beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések (írásban) - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. október hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései (írásban)   
  Előadó:  

 • Zárt ülés:

 • 16.  Javaslat az önkormányzatot a Csónakázó-tavon megillető halgazdálkodási jog haszonbérbe adására (írásban)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 17.  A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtő pályázat véleményezése (írásban) (csak bizottsági előterjesztés)
  Előadó:  Somogyi Ottó adóügyi csoportvezető