ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2009. január 29.
Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által beruházási, felújítási célú fejlesztéseinek finanszírozására a CIB Bank Zrt-vel kötött hosszúlejáratú hitelkeretszerződései módosítására (írásban)

  Zárt ülés

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kálmán Norbert CIB vállalati üzletág vezető, Berke József CIB fiókvezető

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-vel kötött hosszúlejáratú hitelkeretszerződései Bank által kezdeményezett módosításával kapcsolatos önkormányzati intézkedésekre (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Fábián Balázs ügyvezető-igazgató  

 • 3.  Soron kívüli közgyűlés kezdeményezése dr. Bicsak Ágnes megbízott főigazgató azonnali hatállyal történő felmentésére (írásban)

  Zárt ülés  

 • 4.  Javaslat Zalakaros Város Önkormányzatával Zalakarosi Tűzoltóőrs megalakítása tárgyában együttműködési megállapodás megkötésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Egri Gyula tü. alezredes tűzoltóparancsnok, Szirtes Lajos polgármester

 • 5.  Javaslat a III. sz. fogászati szolgálat megüresedett fogorvosi állásának betöltésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Dr. Gyulai Gábor

 • 6.  Javaslat a vállalkozások támogatásáról szóló többször módosított 20/2005.(V.9.) számú rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 7.  Javaslat a luxusadó kiszámításánál alkalmazandó értékövezetekről és a lakóingatlan fajtáinak települési átlagértékeiről szóló 18/2006.(III.31.) számú rendelet hatályon kívül helyezésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 8.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyongazdálkodásának rendjéről szóló rendeletének megalkotására (írásban)

  Előterjesztő: Szőlősi Márta önkormányzati képviselő

 • 9.  Autóbuszmegállók korszerűsítését tartalmazó beruházás indítása (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 10.  Nagykanizsai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2008. évi beszámolója (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: dr. Molnár József r. alezredes kapitányságvezető

 • 11.  Javaslat a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulásával és Pacsa és Térsége Többcélú Kistérség Társulásával mozgókönyvtári feladatellátási megállapodás megkötésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Czupi Gyula igazgató, Szirtes Lajos elnök, Vígh László elnök

 • 12.  Javaslat Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. üzemeltetési szerződésének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 13.  Javaslat Nagykanizsa és Térsége TISZK Szakképzés – szervezés Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi üzleti tervének elfogadására és a 2009. évi működési költségekhez való hozzájárulásra (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Mérksz Andor ügyvezető-igazgató

 • 14.  Javaslat a TISZK társasági szerződésének módosítására (írásban)

  Meghívott: Mérksz Andor TISZK ügyvezető igazgatója

 • 15.  Javaslat az Ipari Park főépületének falán honvédelmi tárgyú emléktáblák elhelyezésére (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Móricz István Béla ny. alezredes

 • 16.  Javaslat az általános iskolás gyerekek mozibérlet támogatásának bevezetésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter alpolgármester

 • 17.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi külkapcsolatairól és javaslat a 2009. évi külkapcsolati tervre (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 18.  Javaslat a Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepcióhoz kapcsolódó 2009. évi cselekvési tervre (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Bella Kata diákpolgármester, Baliné Zalavári Ágota ifjúsági koordinátor

 • 19.  A nagykanizsai Bolyai János Általános Iskola első fordulóban nyertes pályázatának projektfejlesztése (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kalamár Márta igazgató

 • 20.  Az Erzsébet tér 14-15. sz. műemlék épület fenntartható hasznosítására kialakított koncepció (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 21.  Javaslat Erzsébet királyné szobor felállítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 22.  Előterjesztés a Csónakázó tó vízminőség védelmi feladatairól (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht. Gáspár András ügyvezető

 • 23.  A Kanizsai Dorottya Kórház főigazgatói pályázata I. (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 24.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város gyermekvédelmi szakellátási feladatainak ellátása (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 25.  Beszámoló a 2008. évi felújítási címjegyzék teljesítéséről és javaslat a 2009. évi felújítási címjegyzékre (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 26.  Tájékoztatás a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 27.  Tájékoztató az Idősügyi Tanács 2008. évi munkájáról és a társszervekkel való kapcsolatáról (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Büki Pálné társelnök, Boa Sándor titkár

 • 28.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata munkájáról (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

 • 29.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata munkájáról (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke

 • 30.  Javaslat a Kanizsa Kártya program felülvizsgálatára (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter alpolgármester Meghívott: Tuboly Kinga, Vlasics Tamás

 • 31.  A miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesület tulajdonát képező, közfeladatokat ellátó Mindenki Háza felújítása (írásban)

  Előterjesztő: Karádi Ferenc önkormányzati képviselő

 • 32.  Tájékoztató a sánci gyalogos híd újjáépítéséről (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 33.  Javaslat kötelező felvevő körzetek módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 34.  Válasz a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2009. január 26-i állásfoglalására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter alpolgármester

 • 35.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 • 36.  Interpellációk, kérdések (írásban)
 • 37.  Napirend utáni felszólalások (Hozzászólás nem volt)
 • 38.  A Kanizsai Dorottya Kórház főigazgatói pályázat II.

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester  

 • 39.  Belvárosi körgyűrű megvalósításával kapcsolatban tulajdonviszonyok rendezése (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 40.  Javaslat a Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. 1.2.(Ady utca 2.) szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének kijelölésére (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő Meghívott: Kámán László intézményvezető  

 • 41.  Javaslat a 267/17 hrsz-ú ingatlan adásvétele tárgyában kötött szerződéstől való elállásra (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 42.  Javaslat a nagykanizsai 4372 hrsz-ú „Lazsnaki Kastély” ingatlan ingatlanközvetítő útján történő értékesítésére (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 43.  Előterjesztés 2008. december 31-én megszüntetésre került Ingatlankezelési Intézmény behajthatatlan követeléseinek leírásáról (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 44.  Javaslat Pék Pál hagyatékának a Magyar Államtól történő átvételére (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 45.  Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. üzleti tervének elfogadására (írásban)

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 46.  Baumeister Kft kérelme közműfejlesztési hozzájárulás kiváltására (írásban) Előterjesztő: Marton István polgármester

  Zárt ülés Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 47.  Fellebbezés (írásban)

  Zárt ülés