ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SORON KÍVÜLI KÖZGYŰLÉS - 2010. július 28.
Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítéséről szóló 48/2009.(XI.09.) számú rendelet módosítására (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester
 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 44/2006.(X.18.) számú rendeletének módosítására (írásban)
    Előterjesztő: Marton István polgármester  
 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatának módosítására (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester
 • 4.  Javaslat a NYDOP-5.2.1/A-09-2010-0021 jelű „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagykanizsa-Miklósfa városrészben” elnevezésű nyertes pályázat forrás-kiegészítésére (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető, Alapellátási Intézmény  
 • 5.  Javaslat a „Közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának csökkentése” című pályázati projekt véglegesített költségvetésének elfogadására (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Johanidesz István igazgató Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Nagykanizsa, Ady E. u. 74/A.
 • 6.  Javaslat a villamos energia központosított beszerzése érdekében közbeszerzési eljárás indításáról (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Takács Zoltán szakértő, Energotak Kft.
 • 7.  Javaslat a 2010. évre tervezett hitelfelvétel előkészítési feladatainak végrehajtásáráról szóló 134/2010.(III.30.) számú határozat módosítására (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester
 • 8.  A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által felvállalt pedagógiai szakszolgálati ellátásra vonatkozó megállapodások módosítása (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Polai György Munkaszervezet vezetője
 • 9.  Javaslat önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Péterfy Sándor Általános Iskola Bagarus Ágnes igazgató Nk. Attila u. 2.
 • 10.  Javaslat a Nagykanizsai Atlétika Klub támogatási kérelmének elfogadására (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Parti Tibor Nk. Csányi u. 8/c.
 • 11.  Javaslat Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás mozgókönyvtári feladat-ellátási megállapodás módosítására (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Czupi Gyula igazgató Nk. Kálvin tér 5.
 • 12.  Javaslat ingyenes használatú helyiségek cseréjéhez történő hozzájárulás megadására (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester
 • 13.  Javaslat a Thúry György mellszobor tulajdonba vételével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester
 • 14.  Javaslat a Kanizsa TV Kft., a Kanizsa Uszoda Kft. és a Kanizsa Újság Kft. 2010. évi finanszírozásának rendezésére (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester
 • 15.  „M9” Térségi Fejlesztési tanács támogatása (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester
 • 16.  Javaslat a 2010. évi út- és járdafelújítások forráskiegészítésére (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester  
 • 17.  Javaslat a „választókerületi képviselői céltartalék” fejlesztési működési kiadásokra előirányzatának felhasználására (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester
 • 18.  Zajvédő fal létesítése az M7 autópálya palini szakasza mellett (írásban)
    Előterjesztő: Bicsák Miklós önkormányzati képviselő  
 • 19.  Javaslat külföldi kiküldetésre Ptujba (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester     Mellékletek: Kiegészítés 1 (PDF) - Kiegészítés 1 (DOC)
 • 20.  Javaslat a VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2010. évi üzleti tervének módosítására (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. Gáspár András vezérigazgató Nk., Zrínyi M. u. 35.     Mellékletek:   Kiegészítés 1  
 • 21.  OBI 4 Ingatlankezelő Kft. közműfejlesztési hozzájárulásának visszafizetése (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester
 • 22.  Javaslat döntéshozatalra elővásárlási joggal érintett ingatlanok adásvétele ügyében (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester
 • 23.  Javaslat a Baumeister Kft-vel kötött adásvételi előszerződéstől való elállásra (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kustor Ferenc Baumeister Kft.
 • 24.  Javaslat peren kívüli megállapodás megkötésére a “SZOLG 2000” Általános Szolgáltató Zrt-vel a 8800 Nagykanizsa, Ady u. 25. sz. alatti ingatlan kiürítése ügyében (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Róka Ferenc ügyvezető „SZOLG 2000” Általános Szolgáltató Zrt. 8800 Nagykanizsa, Ady u. 17-19.
 • 25.  Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására (írásban)

   

  Előterjesztő: Dr. Tuboly Marianna jegyző  
 • 26.  Javaslat a Bolyai János Általános Iskola vezetői feladatainak ellátására (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Farkas Márta Nagykanizsa, Miklósfa út 44.
 • 27.  Javaslat a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseinek végrehajtására (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Gazdasági társaságok vezető tisztségviselői (gazdasági társaságok székhelyén)  
 • 100.  Kanizsai Dorottya Kórházzal kapcsolatos vizsgálatok