ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2010. szeptember 07.
Nyílt ülés:

 • 1.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester   Kiegészítés 1. Kiegészítés 2.
 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének módosítására (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester     Kiegészítés 1. Kiegészítés 2.
 • 3.  Javaslat egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos kiadásokhoz (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester
 • 4.  Javaslat a 2010. évre tervezett hitelfelvétel előkészítési feladatainak végrehajtásáról szóló 134/2010.(III.30.) számú határozat módosítására (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester
 • 5.  Javaslat a 2010. évi Költségvetés felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésre (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester   Kiegészítés
 • 6.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyongazdálkodás rendjéről szóló 3/2009. (II. 11.) számú rendelete módosítására (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester
 • 7.  Javaslat a vállalkozások támogatásáról szóló többször módosított 20/2005.(V.9.) számú rendelet módosítására (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester   Kiegészítés 1. Kiegészítés 1. - WORD
 • 8.  Javaslat adófelülvizsgálati és adótanácsadási feladatokkal foglalkozó szervezet igénybevételére (írásban)
    Előterjesztő: Marton István polgármester
 • 9.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában korengedményes nyugdíjazás engedélyezésére (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester   Melléklet 1. Melléklet 2.
 • 10.  Javaslat oktatási-nevelési intézményekben korengedményes nyugdíjazás engedélyezésére (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester

          Melléklet 1.

          Melléklet 2.

   

 • 11.  Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. könyvvizsgálói pályázatának kiírására (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester
 • 12.  Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. és a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött Üzemeltetési Szerződés módosítására (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Kámán László vezérigazgató
 • 13.  Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2010. évi Üzleti Tervének módosítására a Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. E. u. 38/A alatti ingatlan felújítása vonatkozásában (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Tárnok Ferenc osztályvezető, Kámán László vezérigazgató
 • 14.  Javaslat a pártok által használt önkormányzati tulajdonú helyiségek (ingatlanok) piaci bérleti díjának megállapítására (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak:Kámán László vezérigazgató                                 Zakó László elnök Jobbik Magyarországért Mozg.Párt                                 Bogár Ferenc elnök MSZDP                                 Böröcz Zoltán elnök MSZP                                 Röst János elnök SZDSZ                                 Cseresnyés Péter elnök FIDESZ
 • 15.  Javaslat a hatósági jelzés nélküli gépjárművek közterületről történő elszállítása költségfedezetének biztosításáról (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester   Kiegészítés
 • 16.  Javaslat Nagykanizsa, Herman Ottó utcai játszótér kialakítására (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 17.  Javaslat a Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Ház átalakítására bővítésére, Oktatási Felnőttképzési és Tanácsadó Esélyegyenlőségi Központ kialakítására (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Teleki László CKÖ elnök   Kiegészítés 1 Kiegészítés 2
 • 18.  Kanizsa TV Kft. üzleti tervének módosítása és az eszközbeszerzésre vonatkozó támogatási szerződés módosítása (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Nagy Imre ügyvezető, Kanizsa TV Kft.   Melléklet 1. Melléklet 2. Melléklet 3.

          Melléklet 4.

 • 19.  Javaslat Nagykanizsához kapcsolódó, minősített ajánlattevők jegyzékének vezetésére (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: dr. Polay József Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke   Kiegészítés Kiegészítés - word Kiegészítés 2
 • 20.  Tájékoztató a 2010. évi út- és járdafelújítási munkák költségeiről (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester   Melléklet 1. Melléklet 2. Melléklet 3.
 • 21.  Zala Megye Területrendezési Terve módosítása egyeztetési anyagának véleményezése (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester
 • 22.  Javaslat hozzájárulások megadására a volt Gábor Áron laktanya, a 649/41 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, a WORK TRADE s. r. o. részére (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: Preksen László ügyvezető
 • 23.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén a 037/54 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonására (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester   Melléklet 1.   Kiegészítés   Kiegészítés 2
 • 24.  Javaslat a Magyar Honvédség Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság támogatására (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester
 • 25.  Javaslat alapítványok támogatására (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester
 • 26.  Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerben való részvételre (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester
 • 27.  Beszámoló a „Thrák Királyok Völgye” kiállításról (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Farkas Tibor igazgató Nk., Széchenyi tér 5-9., Kőfalvi Csilla intézményegység-vezető Nk., Erzsébet tér 14-15.
 • 28.  Javaslat a 2011/2012. tanév szervezésére a középiskolákban (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester
 • 29.  Javaslat a középiskolákban szakképző osztályok meghatározására (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: TISZK, valamennyi középiskola igazgatója
 • 30.  Törvényességi észrevétel Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. március 30-i ülésén elfogadott „Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata mobil- és vezetékes telefonszolgáltatás vállalkozásba adására” előterjesztés alapján hozott 150/2010.(III.30.) határozathoz (írá

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester Dr. Tuboly Marianna jegyző
 • 31.  Tájékoztató a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., Városfejlesztési Divíziójának 2010. év II. negyedévi működéséről (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester
 • 32.  Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének kijelölésére (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester
 • 33.  Javaslat a Kanizsai Dorottya Kórháznál indult vizsgálat lezárására (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott. Prof. Dr. Bátorfi József főigazgató
 • 34.  A Kanizsai Dorottya Kórház beszámolója az Intézmény 2009. évi munkáról (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Prof. Dr. Bátorfi József főigazgató, Szlávecz Lászlóné gazdasági igazgató, Dr. Brünner Szilveszter orvos-igazgató
 • 35.  Beszámoló a polgármester többcélú kistérségi társulás társulási tanácsában végzett 2010. I. félévi tevékenységéről (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott. Polai György irodavezető
 • 36.  Képviselői Önálló Indítvány a polgármesteri hivatal informatikai rendszer, üzemeltetési feladatainak ellátására (írásban)

   

  Előterjesztő: Böröcz Zoltán önkormányzati képviselő
 • 37.  Képviselői Önálló Indítvány a TÁMOP 2.4.3.B-2-10/1 pályázatban való részvétel elősegítésére (írásban)

   

  Előterjesztő: Halász Gyula önkormányzati képviselő
 • 38.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester   Kiegészítés 1.         Kiegészítés 2.          Kiegészítés 3.          Kiegészítés 4.         Kiegészítés 4 (word)         Kiegészítés 5.   Melléklet 1. Melléklet 2. Melléklet 3.

   

 • 39.  Interpellációk, kérdések (írásban)
 • 40.  Napirend utáni felszólalások
 • 41.  Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására (írásban)

   

  Előterjesztő: Dr. Tuboly Marianna jegyző
 • 42.  A Zala Megyei Közoktatási Közalapítványba kuratóriumi tagok jelölése (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester
 • 43.  Javaslat a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseinek végrehajtására (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívottak: Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt., Kanizsa Uszoda Kft., Kanizsa TV, Kanizsa Újság Kft., Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft., Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolg. Zrt., Nagykanizsa és Térsége TISZK, Nagykanizsa-Saubermacher-Pannónia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft., Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt., Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.
 • 44.  Javaslat Koncessziós szerződés jóváhagyására (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester Meghívott: ENER-G Zrt. Mármarosi István üzletág igazgató   Kiegészítés
 • 45.  Javaslat döntéshozatalra elővásárlási joggal érintett ingatlanok adásvétele ügyében (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester
 • 46.  Javaslat döntéshozatalra a Nagykanizsa belterület 48/2. hrsz-ú kivett út adásvétele kapcsán fennálló elővásárlási jog gyakorlása ügyében (írásban)

  Előterjesztő: Marton István polgármester

 • 47.  Javaslat az Ipari Parkban lévő 4378/42 hrsz-ú ingatlanra visszavásárlási jog gyakorlására (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester   Kiegészítés
 • 48.  Tájékoztatás az Ipari Parkban folyó tereprendezési munkákról (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester
 • 49.  Tájékoztató az önkormányzat 2010. I-VI. havi ingatlanhasznosításairól (írásban)

   

  Előterjesztő: Marton István polgármester
 • 50.  Fellebbezések (írásban)
 • 100.  Javaslat 2008-2010. évi ÁFA visszatérítésből végzendő viziközmű felújításokra és beruházásokra
 • 101.  Helyi értékvédelmi pályázat elbírálása

   Közgyűlési anyag

 • 102.  Pályázat benyújtása a Magyarország - Horvátország határon átnyúló Együttműködési Programra

  Előterjesztés 1

  Előterjesztés 2

  Előterjesztés 3

  Előterjesztés 4

  Előterjesztés 5