ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2010. október 28.
Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetéséről szóló 10/2010.(III.08.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Előterjesztés rendeleti része

  Előterjesztés táblázatos része

  Költségvetési rend. mód. előterjesztés szöveges része

  Likviditási terv

   

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007.(IV.23.) számú rendelet és az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló rendelet megalkotására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Kiegészítés (PDF)

  Kiegészítés (WORD)

 • 4.  Javaslat a vállalkozások támogatásáról szóló többször módosított 20/2005.(V.9.) számú rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 5.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdasági programjának ütemterve (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester   Gazdasági program Gazdasági program elkészítésének ütemterve
 • 6.  Javaslat a Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság TÁMOP 3.1.1. a kora gyermekkori intervenciót támogató programban való részvételre (írásban)
    Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Gellén Melinda a Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vezetője Nk., Rózsa u. 9.
 • 7.  Javaslat a KEOP-2009-6.2.0/B kódszámú, „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” című közoktatási intézményi pályázat benyújtására (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Bene Csaba a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola igazgatója Nk., Hunyadi u. 18.
 • 8.  Javaslat „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagykanizsa-Miklósfa városrészben” fejlesztés engedélyokiratának elfogadására (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Kercsmaricsné Kövendi Ibolya az Egészségügyi Alapellátás vezetője
 • 9.  Javaslat a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 2011. évi üzleti tervének elfogadására (írásban)

  Előterjesztő:

  Melléklet 1. Vízmű üzleti terv (PDF)

  Melléklet 1. Vízmű üzleti terv (WORD)

  Melléklet 1. Vízmű üzleti terv (PDF)

 • 10.  Javaslat a „választókerületi képviselői céltartalék” fejlesztési működési kiadásokra előirányzatának felhasználására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 11.  Javaslat az Egyesített Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Körmendi Viktória intézményvezető Egyesített Bölcsőde Nk., Rózsa u. 7/a
 • 12.  Javaslat önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Alapító okirat

  Általános Iskola és Óvoda Palin módosító 2

  Miklósfa alapító mód.

  Miklósfa mód.

  Palini Iskola 1

  Zrínyi Iskola alapító okirat

  Zrínyi Miklós Általános Iskola - módosító

   

 • 13.  Javaslat intézményfenntartó társulási megállapodások módosítására (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Póczai Zoltán Sormás, Fő u. 1., Kanász János Surd, Kossuth u. 2., Gilicze Sándor Nemespátró, Petőfi u. 3., Novák Csaba Liszó, Kanizsai u. 2., Jancsecz Lajos Belezna, Szabadság tér 20., Bali Veronika Hosszúvölgy, Kossuth u. 7., Bodó Tamás Homokkomárom, Jókai u. 35.
 • 14.  Javaslat a 2011/2012. tanévben indítható szakmacsoportok és szakmák meghatározására az RFKB irányelvei alapján (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Balogh László a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola igazgatója, Nk., Rozgonyi u. 23., Szermek Zoltán a Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója, Nk., Platán sor 3., Farkas Tünde a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, Nk., Ady E u. 74/a., Göncz Ferenc a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola igazgatója, Nk., Ady E u. 29., Bene Csaba a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola igazgatója, Nk., Hunyadi u. 18., Mérksz Andor a TISZK ügyvezető igazgatója, Nk., Erdész u. 30.   Kiegészítés (PDF) Kiegészítés (WORD)
 • 15.  Javaslat oktatási-nevelési intézményekben korengedményes nyugdíjazás engedélyezésére (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Szivárvány EGYMI Nk., Rózsa u. 9., Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Nk., Rozgonyi u. 23., Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Nk., Ady E. u. 74/A.
 • 16.  Javaslat intézményvezető munkaidő eltérítésének engedélyezésére (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Gellén Melinda a Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vezetője Nk., Rózsa u. 9.
 • 17.  Javaslat a Kanizsai Box Klub támogatási kérelmének elfogadására (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Draskovics Szilárd Klub elnök Nk., Herkules út 22.   Kiegészítés
 • 18.  Beszámoló a „Thrák Királyok Völgye” kiállításról (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Farkas Tibor igazgató Nk., Széchenyi tér 5-9., Kőfalvi Csilla intézményegység-vezető Nk., Erzsébet tér 14-15.
 • 19.  „Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése – Belvárosi Akcióterületi Terv” című pályázat támogatási szerződés módosítása (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 20.  Javaslat közterületek elnevezésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 21.  Fogászati szakellátási feladat részbeni átadása és átminősítése (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Prof. Dr. Bátorfi József a Kanizsai Dorottya Kórház Főigazgatója, Szlávecz Lászlóné a Kanizsai Dorottya Kórház Gazdasági Igazgatója, Kercsmaricsné Kövendi Ibolya az Egészségügyi Alapellátás vezetője
 • 22.  Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye intézményvezetői pályázatának közzétételére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 23.  Javaslat a 2011. évi ellenőrzési terv megállapítására (írásban)

  Előterjesztő: dr. Tuboly Marianna jegyző

  2011. évi ellenőrzések

  Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás meghatározása

  Előterjesztés

  Ellenőrzési terv mellékletei

  Kiegészítés

 • 24.  Törvényességi észrevétel Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. március 30-i ülésén elfogadott „Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata mobil- és vezetékes telefonszolgáltatás vállalkozásba adására” előterjesztés alapján hozott 150/2010. (III.30.) határozathoz (ír

  Előterjesztő: dr. Tuboly Marianna jegyző

 • 25.  Tájékoztató a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., Városfejlesztési Divíziójának 2010. év III. negyedévi működéséről (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 26.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Polgármesteri tájékoztató 2010. október

  Melléklet 1. (PDF)

  Melléklet 1. (WORD)

  Melléklet 2. (PDF)

  Melléklet 2. (WORD)

  Melléklet 3. (PDF)

 • 27.  Interpellációk, kérdések (írásban)
 • 28.  Napirend utáni felszólalások
 • 29.  Javaslat az önkormányzati bizottságok tagjainak megválasztására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 30.  Javaslat a Zala Megyei Önkormányzat által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Zala Megyei Önkormányzat által alapított kitüntetések - kiegészítés

  Zala Megyei Önkormányzat által alapított kitüntetések - kiegészítés (Word)

 • 31.  Baumeister Kft. kamat-elengedési kérelme (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Kustor Ferenc ügyvezető Baumeister Kft. Nk., Szent Imre u. 5.
 • 32.  Javaslat döntéshozatalra a nagykanizsai 02163/2 hrsz. Ingatlan 1254/394500 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jog gyakorlása ügyében (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 33.  Javaslat a Lakásügyi Előkészítő Bizottság tagjának megválasztására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 34.  Városrehabilitációs ad-hoc bizottság szervezeti felépítése (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 35.  Javaslat a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseinek végrehajtására (írásban)
    Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt., Kanizsa Uszoda Kft., Kanizsa TV, Kanizsa Újság Kft., Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft., Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolg. Zrt., Nagykanizsa és Térsége TISZK, Nagykanizsa-Saubermacher-Pannónia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft., Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt., Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.   Melléklet 1.
 • 36.  Tájékoztató a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskolában folytatott törvényességi ellenőrzésről és javaslat munkáltatói intézkedésre (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Göncz Ferenc a Thúry György Kereskedelmi Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola igazgatója Nagykanizsa, Ady E. u. 29.   Ellenőrzési jelentés
 • 37.  Fellebbezések (írásban)

  Fellebbezések 2010

  Fellebbezés - László Piroska

  Fellebbezés - Marton Mária

 • 100.  Tájékoztatás Nagykanizsa Megyei Jogú Város hitelállományának alakulásáról
 • 101.  Településrendezési terv módosítása