ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2010. november 25.
Nyílt ülés:

 • 1.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Kiegészítés

 • 2.  Javaslat a vállalkozások támogatásáról szóló többször módosított 20/2005. (V.9.) számú rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 44/2006. (X.18.) sz. rendelete módosításának jóváhagyására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 4.  Javaslat a 2011. évi kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj megállapítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Kovács József ügyvezető, Füstfaragók Kft.

 • 5.  Beszámoló a települési folyékony hulladék közszolgáltatói tevékenységről, valamint javaslat a 2011. évi díj megállapítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Polainé Marek Valéria közszolgáltató

 • 6.  Javaslat a helyi tömegközlekedés 2011. évi díjának megállapítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Zalatnai László vezérigazgató, Zala Volán Zrt.

 • 7.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a zöldfelület-gazdálkodás helyi szabályairól szóló 27/2009.(VI.22.) számú rendelete módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 8.  Javaslat a köztemetőkről és temetkezés rendjéről szóló 4/2001.(I.31.) sz. rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Gáspár András vezérigazgató, VIA Kanizsa Nonprofit Zrt.

 • 9.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 10.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Városban a településrendezési eszközök (településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) hatályosulásáról (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Kiegészítés

  Melléklet

 • 11.  Javaslat folyószámla hitelkeret rendelkezésre tartásának meghosszabbítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 12.  Javaslat a 2010. évi hitelfelvétel biztosítékául jelzálogként felajánlandó ingatlanok kijelölésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 13.  Javaslat a Polgármesteri Hivatalban Polgármesteri Kabinet létrehozására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Kiegészítés (PDF)

  Kiegészítés (WORD)

 • 14.  Javaslat az önkormányzati bizottságok tagjainak megválasztására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Kiegészítés (PDF)

  Kiegészítés (WORD)

 • 15.  Javaslat projektmenedzser munkajogviszony keretében történő alkalmazására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Balogh László igazgató, Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola
 • 16.  Javaslat a Kanizsa kártya koordinátori munkaviszony egy év határozott idejű meghosszabbítására a Tourinform Irodában (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Bali Veronika a Tourinform Iroda vezetője

 • 17.  Javaslat a Thúry György mellszobor új helyének kiválasztására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Göncz Ferenc igazgató, Thúry György Szakközépiskola

 • 18.  Javaslat a pártok által használt önkormányzati tulajdonú helyiségek (ingatlanok) piaci bérleti díjának megállapítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Kámán László vezérigazgató                                 Zakó László elnök Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt                          Bogár Ferenc elnök MSZDP                          Böröcz Zoltán elnök MSZP                          Cseresnyés Péter elnök FIDESZ (Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

 • 19.  Javaslat a nagykanizsai német kisebbségi önkormányzat részére irodahelyiség biztosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Lancsák József elnök Nagykanizsai Német Kisebbségi Önkormányzat

 • 20.  A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének beszámolója a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működéséről és javaslat a 2011. évben való működtetésre (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: dr. Baracskai Józsefné megyei igazgató Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete, Antal Istvánné szakmai vezető Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Városi Szervezete

 • 21.  Javaslat oktatási-nevelési intézmények magasabb vezetői pályázatának kiírására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 22.  Javaslat Kovászna várossal kötött testvérvárosi megállapodás megerősítésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 23.  Javaslat a Miklósfa SE támogatási kérelmének elfogadására (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Sajni József Nagykanizsa, Miklósfa u. 59.

  Kiegészítés

   

 • 24.  Javaslat a Nagykanizsai Izzó SE támogatási kérelmének elfogadására (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Musits Ferenc Nagykanizsa, Zárda u. 16.

  Kiegészítés

   

 • 25.  Kerékpárút hálózat kialakítására tett intézkedések értékelése és a további feladatok meghatározása (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Kiegészítés

 • 26.  A volt Thúry laktanya területén lévő legénységi épület bontása (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Kiegészítés

 • 27.  TIOP-2.2.4-09/1-2010-0030 számú projekthez kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció díjának önrész kiegészítése (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Kanizsai Dorottya Kórház Prof. Dr. Bátorfi József főigazgató, Dr. Cserháti István pályázatíró (Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

 • 28.  Javaslat a „választókerületi képviselői céltartalék” fejlesztési működési kiadásokra előirányzatának felhasználására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 29.  Javaslat a 2011. évi Város Napja megrendezésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester (Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

 • 30.  Önálló képviselői indítvány a Palini Általános Iskola megközelítésének biztonságossá tételére (írásban)

  Előterjesztő: Bicsák Miklós önkormányzati képviselő

 • 31.  Javaslat a felújításra váró önkormányzati tulajdonú ingatlanokról szóló tájékoztató elfogadására, és a felújítások sorrendjére (A 303/2010. (VI.24.) számú Közgyűlési Határozat végrehajtása) (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 32.  Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési év/tanév indításáról (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Böjti Istvánné a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda vezetője, Nagykanizsa, Rózsa u. 7., Sajni József az Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa igazgatója, Nagykanizsa Iskola u. 10., Magyar Ferenc az Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin igazgatója, Nagykanizsa Alkotmány u. 81., Silló Zsolt az Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa igazgatója, Nagykanizsa Bajcsy-Zs. E. u. 67., Farkas Márta a Bolyai János Általános Iskola igazgatója, Nagykanizsa Erzsébet tér 9., Dominikné Papp Edit a Hevesi Sándor Általános Iskola igazgatója, Nagykanizsa Hevesi u. 2., Kókainé Hámorszky Éva a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgatója, Nagykanizsa Csokonai u. 1., Bagarus Ágnes a Péterfy Sándor Általános Iskola igazgatója, Nagykanizsa Attila u. 2., Jeszenői Csaba a Rozgonyi Úti Általános Iskola igazgatója, Nagykanizsa Rozgonyi u. 25., Faller Zoltán a Zrínyi Miklós Általános Iskola igazgatója, Nagykanizsa Zrínyi u. 38., Horváth Istvánné a Szivárvány EGYMI igazgatója, Nagykanizsa Rózsa u. 9., Gellén Melinda a Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vezetője, Nagykanizsa Rózsa u. 9., Baráth Zoltán a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola igazgatója, Nagykanizsa Sugár u. 18., Balogh László a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola igazgatója, Nagykanizsa Rozgonyi u. 23., Farkas Tünde a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, Nagykanizsa, Ady E. u. 74/a., Szermek Zoltán a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója, Nagykanizsa, Platán sor 3., Göncz Ferenc a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola igazgatója, Nagykanizsa, Ady u. 29., Bene Csaba a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola igazgatója, Nagykanizsa Hunyadi u. 18., Mérksz Andor a Kanizsa TISZK ügyvezető igazgató, Nagykanizsa, Erdész u. 30.

 • 33.  Tájékoztató az önkormányzati ifjúsági feladatokról és a Városi Diákönkormányzat tevékenységéről (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Baliné Zalavári Ágota ifjúsági koordinátor Nk., Ady E. u. 1., Gaál Violetta diákpolgármester Nk., Ady E. u. 1.

 • 34.  Beszámoló a Balatonmáriai Ifjúsági Tábor és a Nyári Napközis Zöldtábor 2010. évi működéséről (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Bagarus Ágnes a Péterfy Sándor Általános Iskola igazgatója Nk., Attila u. 2., Kókainé Hámorszki Éva a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgatója Nk., Csokonai u. 1.

 • 35.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított, illetve delegáltjai által képviselt alapítványok működéséről (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 36.  Beszámoló a város parlagfű helyzetéről (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 37.  Tájékoztató a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztárulás 2010. évi munkájáról, a beruházás állásáról (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Fitos István PME vezető, Horváth Tamás PME tag

 • 38.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  1. Kiegészítés (PDF)

  1. Kiegészítés (WORD)

  2. Kiegészítés (PDF)

  2. Kiegészítés (WORD)

  3. Kiegészítés (PDF)

  4. Kiegészítés (PDF)

 • 39.  Interpellációk, kérdések (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

 • 40.  Napirend utáni felszólalások
 • 41.  Javaslat a 327/2/2010. (VI.24.) számú közgyűlési határozat módosítására és a Nagyváthy 10. szám („Olajbányász pálya”) alatt található garázsfelépítményekhez tartozó földterületek tulajdonjogának rendezéséhez szükséges döntések meghozatalára (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 42.  Javaslat a Nagykanizsa, Ady Endre u. 25. szám alatti ingatlanok értékesítésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 43.  Extra Leder Line Kft. halasztási kérelme (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Balázs Imre ügyvezető, Extra Leder Line Kft.

 • 44.  Hozzájárulás a Kanizsai Dorottya Kórház büfé bérleti jogviszony két évvel történő meghosszabbításához (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 45.  Javaslat „Az Év Vállalkozása Emlékplakett” adományozására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Dr. Polay József elnök Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara

 • 46.  Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. könyvvizsgálói pályázatának elbírálására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Kiegészítés

 • 47.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése által gazdasági társaságok felügyelő bizottságaiba, illetve önkormányzati részvétellel működő egyéb szervezetekbe delegált tagok megválasztására (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  (Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

  Melléklet

  Kiegészítés

   

 • 48.  Fellebbezések