ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2010. december 16.
Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetéséről szóló 10/2010. (III.08.) számú rendeletének módosítására (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Kiegészítés Melléklet

   

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciójára (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Rábavölgyi Attila a Pedagógus Szakszervezet Titkára   Kiegészítés  
 • 3.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról szóló önkormányzati rendelet (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 • 4.  Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló …./2010.(….) számú rendelet megalkotására (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Kiegészítés (PDF) Kiegészítés (WORD)
 • 5.  Javaslat a helyi adórendeletek módosítására (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 • 6.  Javaslat a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről rendelet megalkotására (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 • 7.  Javaslat az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 52/2003.(X.1.) rendelet módosítására (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Mádé Károly Nagykanizsa, Olaj u. 12.
 • 8.  Javaslat a 2011. évi víz-, és csatornadíjak megállapítására (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató, Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. Melléklet Kiegészítés (PDF) Kiegészítés (WORD)
 • 9.  Javaslat a helyi hulladékgazdálkodási terv elfogadására (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Kapolcsi Imre ügyvezető ÖKOHYDRO Kft., Horváth Balázs ügyvezető Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Kft., Kozma Péter ügyvezető Nagykanizsa-Saubermacher-Pannónia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft.
 • 10.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 44/2006.(X.18.) sz. rendelete módosításának jóváhagyására (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 • 11.  Javaslat "Idősekért díj" alapítására (írásban)

   

  Előterjesztő: Balogh László bizottsági elnök Meghívott: Idősügyi Tanács Balogh István titkár Nagykanizsa, Rákóczi u. 1. Kiegészítés (PDF) Kiegészítés (WORD)
 • 12.  Javaslat Közbeszerzési Szabályzat megalkotására (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: a gazdasági társaságok vezetői tisztségviselői   Melléklet  

   

 • 13.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítására irányuló közbeszerzési eljárás megindítására (írásban)
    Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 • 14.  Javaslat a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda a TÁMOP-3.3.2/09/A/1 „Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás” pályázatban való részvételre (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Böjti Istvánné óvodavezető Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Nagykanizsa, Rózsa u. 7.
 • 15.  Javaslat a Nyugat-Dunántúli Régió brüsszeli képviseletére vonatkozó szindikátusi szerződés aláírására (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: NYDR Fejlesztési Ügynökség Breznovits István ügyvezető igazgató 9400 Sopron, Csatkai u. 6. Kiegészítés (PDF) Kiegészítés (WORD)
 • 16.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei által kötött együttműködési megállapodások módosítására (írásban)
    Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 • 17.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. évi munkatervére (írásban) (SZMSZ 9.§ alapján) (munkatervben szerepel)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 • 18.  Javaslat az önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemények ingyenes, illetve kedvezményes bérbeadásának meghosszabbítására (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Melléklet
 • 19.  Javaslat nem lakás bérlemények bérleti díjának csökkentésére (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Kiegészítés  
 • 20.  Javaslat a városképet zavaró létesítményekről szóló 365/2010. (VII. 8.) számú határozat végrehajtása során felmerült további intézkedésekre (HÉSZ-módosítása; az Alkotmány utcai volt kápolna értékesítése; a Tripammer utcai sorgarázsok területén a szabályozási terv módosítása; a Magyar u. 18. ingatlan

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Kiegészítés 1 (PDF) Kiegészítés 1 (WORD) Kiegészítés 2 (PDF) Kiegészítés 2 (WORD)
 • 21.  Javaslat KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt által felajánlott új játszótér együttműködés keretében történő megvalósítására (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Kiegészítés (PDF) Kiegészítés (WORD)
 • 22.  Javaslat a Bajcsy-Zsilinszky E. utca nyugati végén hiányzó járdaszakasz megterveztetésére (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Kiegészítés (PDF) Kiegészítés (WORD)
 • 23.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi intézményi felújítási munkálataira (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 • 24.  Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. és az Önkormányzat között megkötött, az Olajbányász pálya üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződés meghosszabbítására (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 • 25.  Javaslat a nagykanizsai német kisebbségi önkormányzat részére irodahelyiség biztosítására (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Lancsák József elnök Nagykanizsai Német Kisebbségi Önkormányzat
 • 26.  Javaslat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata között a helyettes szülői feladatok ellátására létrejött megállapodás módosítására (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Jancsecz Lajos Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása általános elnökhelyettes Kiegészítés
 • 27.  Javaslat az energia-megtakarítást eredményező néhány pályázat önkormányzati támogatásáról szóló közgyűlési határozat módosítására (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Kiegészítés (PDF) Kiegészítés (WORD)
 • 28.  Javaslat a Kanizsa Vízilabda SE támogatási kérelmének elfogadására (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Balázs László Nagykanizsa, Békástó u. 3. Kiegészítés (PDF) Kiegészítés (WORD)
 • 29.  Javaslat a 2011. évi köztisztviselői teljesítményértékelés kiemelt céljainak meghatározására (Polgármesteri Hivatal, Tűzoltóság) (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Egri Gyula tü. parancsnok
 • 30.  Javaslat a 2011/2012. nevelési és tanév tervezésére az óvodai és általános iskolai jelentkezések és beiratkozások időpontjának meghatározására, körzethatárok kialakítására (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Böjti Istvánné a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda vezetője, Nagykanizsa, Rózsa u. 7., Sajni József az Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa igazgatója, Nagykanizsa Iskola u. 10., Magyar Ferenc az Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin igazgatója, Nagykanizsa Alkotmány u. 81., Silló Zsolt az Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa igazgatója, Nagykanizsa Bajcsy-Zs. E. u. 67., Farkas Márta a Bolyai János Általános Iskola igazgatója, Nagykanizsa Erzsébet tér 9., Dominikné Papp Edit a Hevesi Sándor Általános Iskola igazgatója, Nagykanizsa Hevesi u. 2., Kókainé Hámorszky Éva a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgatója, Nagykanizsa Csokonai u. 1., Bagarus Ágnes a Péterfy Sándor Általános Iskola igazgatója, Nagykanizsa Attila u. 2., Jeszenői Csaba a Rozgonyi Úti Általános Iskola igazgatója, Nagykanizsa Rozgonyi u. 25., Faller Zoltán a Zrínyi Miklós Általános Iskola igazgatója, Nagykanizsa Zrínyi u. 38., Horváth Istvánné a Szivárvány EGYMI igazgatója, Nagykanizsa Rózsa u. 9.
 • 31.  Javaslat a 61-es főút mellé tervezett gyalog- és kerékpárút beruházásának indítására (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Kiegészítés (PDF) Kiegészítés (WORD)
 • 32.  Beszámoló a 2010. évben végzett zöldterület fejlesztési munkákról (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: VIA Kanizsa Városüzemeltető Zrt.
 • 33.  Tájékoztatás a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról és beszámoló Nagykanizsa város Települési Környezetvédelmi Programjának végrehajtásáról (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Melléklet
 • 34.  Önálló képviselői indítvány a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat tárgyában (írásban)

   

  Előterjesztő: Gábris Jácint önkormányzati képviselő
 • 35.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester   Polgármesteri tájékoztató-2010. december 2011. évi eseménynaptár-1.sz. melléklet Idősügyi Tanács és Idősügyi Kerekasztal 2010. beszámolója-5.sz. melléklet Családsegítő Központ beszámolója statisztikával-6.sz. melléklet Gyermekjóléti Központ 2010. évi beszámolója-6.sz. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (CKÖ) 2010. 12. hó-9.sz. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (HKÖ) 2010. 12. hó-9.sz. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (NKÖ) 2010. 12. hó-9.sz. melléklet Polgári Védelem kimutatása-13.sz. melléklet Rendőrség kimutatás-13.sz. melléklet Tűzoltóság kimutatása-13.sz. melléklet Kiegészítés 1 (PDF) Kiegészítés 1 (WORD) Kiegészítés 2 (PDF) Kiegészítés 2 (WORD) Kiegészítés 3 (PDF) Kiegészítés 3 (WORD) Kiegészítés 4 (PDF) Kiegészítés 4 (WORD)    

   

 • 36.  Interpellációk, kérdések

  Kiegészítés (PDF)

  Gabris Jacint interpellácioja

 • 37.  Napirend utáni felszólalások
 • 38.  A Röpte Teniszklub Sportegyesület bérleti díj elengedése és szerződés hosszabbítása iránti kérelme (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 • 39.  Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye intézményvezetői pályázatainak elbírálására (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: pályázók
 • 40.  TIOP-2.2.4-09/1-2010-0030 számú projekthez kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció díjának önrész kiegészítése (írásban)

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Koppányi Imre építész-tervező, Pannon Projekt Kft., Gerócs László ügyvezető igazgató, Kanizsaber Kft. Kiegészítés (PDF) Kiegészítés (WORD)
 • 41.  Fellebbezések (írásban)
 • 100.  Meghívóban nem szereplő napirend: Javaslat a KEOP-2009-6.2.§/A. kódszámú, "Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek" című közoktatási intézményi pályázat benyújtására

  Kiegészítés (PDF)

  Kiegészítés (WORD)

   

 • 101.  Meghívóban nem szereplő napirend: Javaslat a teljes felmentési idő idejére a munkavégzés alóli felmentés engedélyezésére
 • 102.  Meghívóban nem szereplő napirend: Beszámoló a települési szilárd hulladék közszolgálatói tevékenységéről, valamint a 2011. évi díjak megállapítása

  Melléklet

  Kiegészítés (PDF)

  Kiegészítés (WORD)