ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2011. január 27.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2007.(IV.23.) számú rendelete felülvizsgálatára (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 44/2006.(X.18.) sz. rendelete módosításának jóváhagyására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester (Az előterjesztés később kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 • 3.  Javaslat a településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanokat érintő elővásárlási jogról szóló többször módosított 2/1999.(I.26.) számú kgy. rendelet módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester (Az előterjesztés később kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 • 4.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Kámán László vezérigazgató

 • 5.  Javaslat a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 49/2010.(XII.20.) számú rendelet módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Nagykanizsai Irodája Nagykanizsa, Zrínyi u. 21., Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Nagykanizsa, Ady u. 5.

 • 6.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati külkapcsolatok szabályozása egyes kérdéseiről szóló, többször módosított 19/1997.(IV.22.) számú rendeletének módosításáról (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 7.  Javaslat Közbeszerzési Szabályzat megalkotására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: a gazdasági társaságok vezetői tisztségviselői (Az előterjesztés később kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 • 8.  Integrált Városfejlesztési Stratégia továbbfejlesztése (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 9.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata informatikai fejlesztési koncepciójára és végrehajtásának ütemezésére (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 10.  Javaslat „Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozása” című pályázat benyújtására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 11.  Javaslat rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására vonatkozó pályázat benyújtására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester (Az előterjesztés később kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 • 12.  Javaslat a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás Társulási Megállapodásának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Fitos István PME vezető, Horváth Tamás PME tag

 • 13.  Javaslat az intézményfenntartó társulásban érintett települések (Belezna, Liszó, Nemespátró, Hosszúvölgy, Homokkomárom, Sormás, Surd) 2010 évre vonatkozó pénzeszköz átadási megállapodásának elfogadására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Gilicze Sándor polgármester Nemespátró, Petőfi u. 5., Jancsecz Lajos polgármester Belezna, Szabadság tér 20., Kanász János polgármester Surd, Kossuth u. 2., Novák Csaba polgármester Liszó, Kanizsai u. 2., Póczai Zoltán polgármester Sormás, Fő u.1., Bodó Tamás polgármester Homokkomárom, Jókai u. 35., Bali Vera Hosszúvögy, Kossuth u. 7.

 • 14.  Javaslat az Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin és a Nyugat-Magyarországi Egyetem közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Magyar Ferenc igazgató Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin Nagykanizsa, Alkotmány u. 79-81.

 • 15.  Javaslat a Sík Sándor Római Katolikus Általános Iskola és a Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság közötti feladat-ellátási megállapodás megkötésére (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Térségi Pedagógiai Szakszolgálat Gellén Melinda igazgató Nagykanizsa, Rózsa u. 9., Sík Sándor Római Katolikus Általános Iskola Molnár Sándor igazgató 8743 Zalaszabar, Újtelep u. 1/A

 • 16.  Javaslat Együttműködési megállapodás módosítására a Somogy Megyei Önkormányzat Duráczky József Óvodája, Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Nevelési Tanácsadója, Diák és Gyermekotthonával a hallássérült gyermekek ellátására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak:Gyurina Éva főigazgató Somogy Megyei Önkormányzat Duráczky József Óvodája, Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Nevelési Tanácsadója, Diák és Gyermekotthona 7400 Kaposvár, Somssich P. u. 8. ( titkar@oaisk-kvar.sulinet.hu)

 • 17.  Javaslat a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulásával és a Pacsa és Térsége Többcélú Kistérség Társulásával mozgókönyvtári feladat-ellátási megállapodás megkötésére (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Czupi Gyula igazgató (czupigyula@nagykar.hu)

 • 18.  Javaslat a II. Országos Elektroakusztikus-zenei Verseny 2012-es megrendezésének támogatására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Baráth Zoltán igazgató (zeneiskola@chello.hu)

 • 19.  Javaslat a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában magántanuló ellátásához szükséges óraszám biztosításához (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Szermek Zoltán a Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója, Nagykanizsa Platán sor 3.

 • 20.  Javaslat a nagykanizsai német kisebbségi önkormányzat részére irodahelyiség biztosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Lancsák József elnök - Nagykanizsai Német Kisebbségi Önkormányzat (helyben)

 • 21.  Javaslat önkormányzati helyiség kedvezményes bérbeadására a Kanizsa Küzdősport SE részére (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester (Az előterjesztés később kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 • 22.  Javaslat a volt Thúry-laktanya területén lévő legénységi épülettel kapcsolatos feladatok ellátására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester (Az előterjesztés később kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 • 23.  Tájékoztató a 2010-es év érettségi és szakmai vizsgáiról (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Balogh László a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola igazgatója, Nagykanizsa Rozgonyi u. 23., Szermek Zoltán a Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója, Nagykanizsa Platán sor 3., Farkas Tünde a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, Nagykanizsa Ady E u. 74/a., Göncz Ferenc a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola igazgatója, Nagykanizsa Ady E u. 29., Bene Csaba a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola igazgatója, Nagykanizsa Hunyadi u. 18.

 • 24.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007-2010 közötti külkapcsolatairól és a 2010. évi külkapcsolati terv végrehajtásáról, valamint javaslat a 2011. évi külkapcsolati tervre és a 2011-2014 közötti időszak külkapcsolati tervére (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 25.  Az Érdekegyeztető Tanáccsal 1994-ben kötött együttműködési megállapodás aktualizálása (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Érdekegyeztető Tanács tagjai

 • 26.  Javaslat a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara és az önkormányzat közötti együttműködési megállapodás elfogadására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Dr. Polay József elnök – Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara

 • 27.  Tájékoztató a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., Városfejlesztési Divíziójának 2010. év IV. negyedévi működéséről (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 28.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester (Az előterjesztés később kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 • 29.  Interpellációk, kérdések

  1. Kiegészítés

 • 30.  Napirend utáni felszólalások
 • 100.  Felterjesztési jog


 • Zárt ülés:

 • 31.  Javaslat a Nagykanizsa belterület 649/2. „kivett saját használatú út” és a 649/5. hrsz-ú „kivett közterület” megnevezésű állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vétele tárgyában hozott 385/2008.(X.30.) számú határozat hatályon kívül helyezésére (írásban)
 • 32.  A Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány kuratóriumi tagjainak és a felügyelő bizottsági tagjainak a megválasztása, valamint alapító okiratának módosítása (írásban)
 • 33.  Javaslat behajthatatlan követelések elengedésére (írásban)
 • 34.  Fellebbezések (írásban)